11 ilde ara sıra alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı

Reisicumhur kararıyla Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’te kâh alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı.

Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin Ağacı ve Karabük’ün gâh ilçelerinde krokileri ile temel ve koordinatları gösterilen alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı.

Kararda, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından birkaç olmamak amacıyla devletin hâkimiyet ve tasarrufu altında veya Hazine’nin hususi mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Mekân, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Umumi Müdürlüğü) vasıtasıyla Orman Umumi Müdürlüğüne orman yapmak için tahsis yapılacağı belirtildi.

Share: