2022 Yılı Ekincilik Destekleri Açıklandı: Çiftçilere Destek Ödemeleri 2023 Yılında Yapılacak

2022 yılına ait tarımsal bindi ödemelerine ait Reisicumhur Kararı, Resmi Gazete’da yayınlandı. Buna bakarak; Türkiye Tarım Havzaları Istihsal ve Sübvansiyon Modeli kapsamında buğday, rüşvet, çavdar, yulaf ve tritikale amacıyla dekar başına 75 lirası mazot, 46 lirası gübre almak üzere 121 liralık destek sağlanacak. Yaş öz üreticilerine kilo başına verilecek prim ödemesi 13 kuruştan 30 kuruşa yükseltildi. Uzvi matbua ve organik ekincilik ile bereketli ekincilik desteklerinde ise artış yapılmadı. Destek ödemeleri 2023 yılında yapılacak.

“2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Yılında Uygulanacak Basma ve Sertifikalı Soy Sop Tasarruf Desteklerine İlişkin Reisicumhur Kararı”, Resmi Gazete’de yayınlandı. Değişmeyen, 1 Ocak 2022 tarihinden etkin olmak için zaman itibariyle yürürlüğe girdi.

Buna bakarak, Maraba pusat Sistemi’ne (ÇKS) karışma olan çiftçilere dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üzere 75 lirası motorin ve 46 lirası basma gelmek amacıyla bütün 121 liralık destek verilecek.

EN FAZILETKÂR ÖDEME IĞ VE ÇELTİKTE

Dekar başına sunu faziletli bindi ödemesi iğ ve çeltikte olacak. Buna göre, cehre ve çeltik üretenlere dekar başına 250 teklik motorin ve 21 liralık matbu desteği doğmak için toplamda 271 lira; nohut, sıska fasulye ve mercimek üretiminde dekar başına 75 lira mazot ve 21 liralık matbu desteği almak üzere 96 liralık; patates ve soya üreticilerine dekara 125 lira mazot ve 21 lira gübre doğmak üzere 146 liralık; belde ayçiçeğinde dekara 88 teklik süt ve 21 lira matbua desteği tutmak üzere toplanmış 109 lira bindi ödemesi yapılacak.

Dane akdarı ve fındık ve farklı ürünlerde mazot desteği dekara 62 lira, matbu desteği 21 teklik koyulmak üzere 83 teklik, kanolada dekara 88 liralık mazot ve 21 liralık matbu desteği almak için bütün 109 lira, aspir için dekara 76 liralık süt ve 21 teklik matbu koyulmak amacıyla 97 liralık bindi ödenecek.

Kuru soğan, gözyaşı çay ve zeytinde dekara 63 lira mazot ve 21 teklik basma oluşmak için 84 liralık, yemleme bitkilerinde dekara 94 lira süt ve 21 teklik gübre desteği ile 115 liralık bindi ödemesi yapılacak.

NADAS İÇİN DEKAR BAŞINA 38 LİRA MOTORIN DESTEĞİ SAĞLANACAK

Ekincilik destekleri kapsamında nadasa bırakılan arazilere de destek sağlanıyor. 2022 yılı destekleri kapsamında, nadasa bırakılan tarım arazileri amacıyla 38 teklik süt desteği verilecek.

ORGANİK TEZEK DESTEĞİ ARTMADI

İlk posta 2019 yılında ödenmeye başlanan imansız uzvi-organomineral basma desteği kapsamında organik gübre kullanan çiftçilere verilen bindi miktarı değişmedi. Uzvi basma kullanan çiftçilere 2022 istihsal yılı üzere dekara 20 teklik bindi ödenecek.

TOPRAK ANALİZ DESTEĞİ 40 LİRADAN 50 LİRAYA ÇIKTI

Yerey Çözümleme Desteği, minimal 50 dekar ve gövde tarım arazilerinde, arttırma gelişigüzel 50 dekara kadar aynı analiz amacıyla Ekincilik ve Orman Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş Yer Çözümleme laboratuvarlarına analiz başına güzeşte yıl 40 lira olan bindi 50 liraya çıkarıldı.

ORGANİK TARIMDA BINDI ARTIŞI YOK

Üç kategoride ödenen organik tarım desteğinde değme artım yapılmadı. Birinci kategoride bireysel nişane sertifikası ile üretim yapanlara sabık sene olduğu kadar dekara 100 teklik, benzeri kategoride müstahsil grubu eser sertifikasıyla üretim yapanlara 50 lira ödenecek. İkinci kategoride bireysel nişane sertifikasıyla istihsal yapanlara 40, ekip sertifikasıyla üretim yapanlara 20 teklik, üçüncü kategoride ise dekara 10 lira destek ödenecek.

İYİ TARIM DESTEĞİNE ARTIŞ YAPILMADI

İyi tarım desteklerinde da seçme artma yapılmadı. Güzeşte sene olduğu kabilinden gani tarım uygulamalarında dekar başına 150 lira ile 10 liralık ortada mütebeddil oranlarda bindi ödemesi yapılacak. Arıcılık Kayıt Sistemi ve Örgensel Ekincilik Vukuf Sistemi’ne kayıtlı, uzvi statüde bulunan kovanlar üzere günahsız yetiştiriciliği özne çiftçilere kapçık başına 15 liralık destek verilecek.

ZEYTİN REHABİLİTASYONU DESTEĞİ DEKAR BAŞINA 100 LİRA

Fındık üreticilerine düz bazlı sağlık desteği kapsamında, belirlenen yerlerde yapılan üretimde dekara 170 liralık namına ödenecek. Gâvur organik-organomineral gübre desteği kapsamında dekara 20 teklik tutma ödemesi yapılacak. Anadan Görme zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği kapsamında dekara 100 lira bindi verilecek.

AYIRT ÖDEMESİNDE 18 ÜRÜNDEN ÇABUCAK YAŞ ÇAY DESTEĞİ ARTTI

Fark ödemeleri kapsamında belirlenen havzalarda yetiştirilecek mahsulat amacıyla verilecek destekler birlikte tayin edildi. Buna bakarak, 2022 istihsal yılında prim desteği kendisine adlandırılan ayırt ödemesinde 18 üründen çabucak yaş çay desteği 13 kuruştan 30 kuruşa çıkarıldı. Özge ürünlerde bindi artışı yapılmadı. 2020 ve 2021 istihsal yılında olduğu kabil 2022 yılında da kontekst gün çiçeği, zayıf fasulye, nohut, mercimekte kilo başına 50 kuruş destek verilecek. Kütlü pamukta kilo başına 110 kuruş, soyada 60, kanolada 80, aspirde 55, kuş yemi mısırda 3, buğday, rüşvet, çavdar, tritikale ve çeltikte 10 kuruş, zeytinyağında 80 ve kuş yemi zeytinde 15 kuruş terviç primi ödemesi yapılacak.

SU SIKINTISI OLAN BÖLGELERDEKİ ÜRETİME AYIRT ÖDEMESİNE İLAVE YÜZDELIK 50 DESTEK ÖDENECEK

Bu arada, su kısıtı olan bölgelerde nohut, mercimek ekenlere verilen fark ödemesine ilave yüzde 50 bindi ödenecek. Damlama sulama ile sulanan alanlar dünya dane mısıra terviç ödemesi yapılmayacak.

HAVZA DIŞINDA ÜRETİM YAPANLARA DESTEK YOK

Cumhurbaşkanı Kararı gereğince, Türkiye Ekincilik Havzaları Istihsal ve Terviç Modeli kapsamında desteklenen ürünlerin toprak dışında yetiştirilmesi durumunda belirlenen ürünlere motorin, tezek, ayırt ödemesi, yurt içi sertifikalı nesil yararlanma, ağızotu bitkileri ve fındık kayran bazlı dirimlik desteği verilmeyecek.

YEM ÜRETİCİLERİNE HASAT KAYDIYLA BINDI SAĞLANACAK

Ekincilik Havzaları Istihsal ve Sübvansiyon Modeli kapsamında yemleme bitkileri desteğinde ÇKS’ye mukayyet arazileri üstünde kaba yem göndermek üzere çok almanak ve yegâne almanak yem bitkileri ekimi işleyen üreticilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla destek sağlanacak.

Yem bitkileri üretim desteği, dekar başına almak amacıyla korunga amacıyla 90 lira, yegâne yıllık yem bitkileri amacıyla 60 teklik, silajlık ekilişler (kirli/kuru) için 60 liralık, yapay çayır mera için 150 lira, çok yıllık ağızotu bitkilerinde iz olanlar amacıyla 90 teklik, sıska olanlar amacıyla birlikte 40 lira ve silajlık ekilişler üzere 100 liralık olacak.

Yer altı sularının ensiz seviyede ve akarsu kısıtı olduğunun Tarım ve Orman Bakanlığı’nca belirleme edildiği havzalarda bu sene ekilen yem bezelyesi, fiğ, Macar fiği, burçak ve mürdümük için yemleme bitkisi desteğine ilave yüzde 50 destek verilecek.

BUZAĞI BAŞINA 500 LİRA BINDI

Hayvancılık alanında, programlı aşıları tamamlanmış, 4 ay ve cisim yaşta, ilkine buzağılama yaşı yeryüzü çok 960 aktarılma yahut akıbet iki buzağılama arası arz fazla 600 zaman olan ineklerin doğan buzağıları için efsanevi başına 500 teklik destek sağlanacak.

Balkı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Kalaba, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van’üstelik doğan buzağılar amacıyla arttırma 200 teklik ödenecek.

Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan, eğreti tohumlama sonucu doğan buzağılara ilave 100 liralık destek ödenecek.

Buzağı destek şartlarını karşılayan buzağı başına ifa birim miktarlarının 20 başa kadar tüm, 21-100 başa büyüklüğünde yüzdelik 75’i, 101-500 kafa için yüzdelik 50’si ödenecek.

DİŞİ MANDALAR İÇİN 500 LİRA BINDI

Dişi mandalar üzere 500 lira, töz kütüğüne kayıtlı alımlı mandalar amacıyla ilave 300 lira, programlı aşılarının tamamlanması kaydıyla 4 kamer ve eğin malaklar için 500 teklik, gerçek kütüğüne mukayyet malaklar için dahi arttırma 300 teklik, suni tohumlamadan doğan malaklara ayrıca ilave 500 liralık bindi ödenecek.

Islah amaçlı benzin muhteva analizi yapılan ve bakanlıkça belirlenen süt nitelik kriterlerini sağlayan suni tohumlamadan doğan saf sütçü veya kombine soy beher şavalak için 100 liraya kadar destek verilecek.

En beş altı 1 çıban, yer aşkın 50 kafa düve (manda dahil) alımına birlikte bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin yüzdelik 40’ı sınırlı zarfında doğmuş ve düve merkezlerinden temin edilen düvelere ise yüzdelik 50’si büyüklüğünde tutma ödemesi yapılacak.

HASTALIKLARDAN ARİ İŞLETME DESTEĞİ 600 LİRA

Hastalıklardan açık pres desteği, maya boğalar dışındaki 6 ay beden yaştaki erkek hayvan bilimi hariç, tekmil sığırlar için efsanevi sahiplerine 600 lira ödeme gerçekleştirilecek.

Ari sığır başına ödeme vahit miktarları 500 başa kadar yekpare, 501 temel ve üzeri amacıyla yüzdelik 50’sine fiyat gelen tutarın ödenmesi vasıtasıyla uygulanacak. Ayrıca Onaylı Benzin Çiftliği Sertifikası’na cemaat işletmelerdeki cıbıl pres desteği düz yekpare sığırlar üzere ilave 100 liralık destek verilecek.

Nezaret vasıta sistemlerine mukayyet, az ortamında doğmuş ve besi süresini tamamlamış eş sığırlarını (camız karışma) mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren, Bakanlıkça ırk ve zümre bazında belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlayan 1-200 sarrafiye üzere (200 kafa dahil) hayvan başına çevrim ve birim karşılık üzerinden 500 lira bindi ödenecek.

ÇOBAN BAŞIN İSTİHDAMINA 12 BİN LİRA DESTEK VERİLECEK

Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde, sürücü istihdam desteği, 100 kafa ve üzeri anaç kucak tutturuk varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 12 bin teklik kendisine ödenecek.

Maya koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilerin, Vekillik kayıt sistemlerine mukayyet kart koyun başına 50 teklik, anaç inatçı başına 50 teklik, anaç tiftik keçisi başına ilave 20 lira, göçer yetiştiricilerine kart koyun muannit başına arttırma 2 teklik bindi ödemesi yapılacak.

Bir geçmiş yılın bilgili koyun-inatçı desteğini düzlük ve destekleme yılında kart koyun tutturuk sayısını artıran işletmelere, aynı esbak yılın kuzu ve oğlaklarının, tutma yılında deneyli kucak, inat vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artma oranını aşmamak kaydıyla efsanevi başına 200 lira destek ödenecek.

İPEK BÖCEĞİ VE TİFTİK YETİŞTİRİCİLERİNE BINDI

Moher ve Yapak Tarım Komutan Kooperatifleri Birliği’ne (Tiftikbirlik) sadık kooperatiflere, Damızlık Kucak Inatçı Yetiştiricileri Birlikleri’ne yahut Bakanlığa kayıtlı yün işleme tesislerine müstahsil makbuzu karşılığında satan ve Moher Araç Sistemi (TKS) Bilgelik Tabanı’na kaydettiren üreticilere cedi tiftiğinin kilogramına 70 liralık, anamal tiftiğin kilogramına 60 liralık, tali tiftiğin kilogramına 25 liralık, kontratlı üretim kapsamında üretilen tiftiğe bile arttırma 10 liralık ödeme yapılacak.

İpek böceği yetiştiriciliğinde ücretsiz yavru sağlayıcı Kozalak Tarım As Kooperatifleri Birliği’ne (Kozabirlik), dağıttığı kutu başına 240 lira, ürettiği yaş ibrişim kurdu kozasını Kozabirlik/kooperatifleri yahut hayatiyet alanı kozadan flatürle harir çekimi ve el işi olan tüzel kişilik vasıflarına erbap işletmelere satan yetiştiricilere, gözyaşı kozanın kilogramına 160 liralık ifa yapılacak.

BİRLİKLERE UZUV ÜRETİCİLERE ARILI KOVAN BAŞINA 20 LİRA

Vekâlet Arıcılık Taşıt Sistemi’ne kayıtlı, forma birliği düzeyinde örgütlenmiş müstahsil birlikleri ve/yahut müstahsil birliklerine uzuv üreticilerine bile arılı kapçık başına 30, örgen olmayanlara 20 lira, Bakanlıktan istihsal izni almış damızlık arı beyi üreticilerinden satın alıp kullandıkları damızlık ana arı başına 100 teklik destek sunulacak.

Bakanlıkça programlanan aşılama uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine, kocabaş efsanevi atıkları için bin 400 liralık, küçükbaş hayvan atıkları üzere 250 teklik atılan desteği, efsanevi hastalıkları ile savaşım çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve hırızma uygulamaları amacıyla uygulayıcılara büyükbaş efsanevi başına 2 lira, küçükbaş hayvan başına ise 1,5 lira bindi ödemesi yapılacak.

ALABALIK İÇİN KİLOGRAM BAŞINA 1 LİRA BINDI

Su ürünleri desteği çerçevesinde 350 bin kilo karışma, alabalık üzere kilo başına 1 lira, kullanılmamış türlere 3 liralık, ilişkin hep üretime 2 liralık, kilo üstü ala yetiştirilmesine ve sazana 1,5’ar lira, midye üzere kilo başına 50 kuruş destek sağlanacak.

10 bin adede büyüklüğünde kuluçkalık damızlık ala desteği balık başına 60 liralık, toprak havuzlarda balık yetiştiriciliğine 30 bin kilo karışma kilogram başına 2 teklik verilecek.

HAYVAN GENETİK KAYNAKLARININ KORUNMASI DESTEĞİ

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi destekleri kapsamında Bakanlıkça muteber projeler amacıyla yetiştiricilere, büyükbaş koruması üzere hayvan başına 1000 liralık, küçükbaş korumaya efsanevi başına 150 liralık, sığır pedigrili korumaya bin 200 teklik, arı korumaya kovan başına 80 lira, ibrişim kurdu korumaya kilogramda 170 liralık, düzeltme programındaki koyun, inatçı ve yavrularına umum elinde ıslah elit sürüde hayvan başına 150 lira, ayak tabanı sürüde 100 lira, halk elinde camız ıslahı (anaç manda), sevir ve yıl süresince doğuran iri mandaya hayvan başına 2 bin teklik, sene içinde doğurmayan deneyli mandaya hayvan başına 1200 lira, damızlığa bırakmak amacıyla seçilen yerel sığır (düve/boğa) hayvan başına bin 500 liralık, damızlığa ayrılmayan için bin 300 lira, damızlık eş materyale (antrenör-teke) efsanevi başına elit sürüde 350 teklik, ayak tabanı sürüde 250 liralık destek sağlanacak.

SERTİFİKALI KUMPIR TOHUMU KULLANANA 200 LİRA BINDI

Yurt içi sertifikalı tohum yararlanma desteği çerçevesinde dekara aspir amacıyla 10 liralık, kanola üzere 30 teklik, süsen üzere 8 lira, rüşvet, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik amacıyla 50 lira, kuru fasulye, mercimek ve yonca amacıyla 60 lira, nohut amacıyla 50 liralık, kumpir üzere 200 teklik, fiğ, yemleme bezelyesi, korunga ve soya üzere 45 liralık, meydan fıstığı için 34 teklik ifa gerçekleştirilecek.

Sertifikalı fide/amut tasarruf desteği, antep fıstığı, koz, badem, semavi yemiş ve aronya amacıyla 400 lira, armut, ayva, elma, kiraz, nektarin, şeftali, erik, sulu zırtlak, mandalina, portakal, kayısı, ekşi kiraz, zeytin, özge sonuç türleri ve asma (nar ve muz hariç) için 280 lira, sertifikalı çilek fidesi ile bostan tesisi için da dekar başına 400 teklik olacak.

Yurt ortamında sertifikalı nesil üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, yurt süresince satışını gerçekleştiren, Bakanlık yoluyla izinli tohumculuk kuruluşu akseptans edilen ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere bu sene ürettikleri değişik sertifikalı tohumluklarla özgün/anne ve üstü tohumluklara dahi türüne göre kilogram başına 0,1-5 lira ancak içi sertifikalı nesil istihsal desteği ödemesi yapılacak.

Sertifikalı aşılı rekiz başına 0,5 liralık, aşısız rekiz başına ise 0,25 liralık destek sağlanacak.

ÇİFTLİK MUHASEBE VERGİ AĞINA KAYITLI 6 BİN İŞLETMEYE, İŞLETME DESTEĞİ

Çiftlik Muhasebe Veri Zıkkım Sistemi’nin 81 ilde uygulanmasına devam edilecek ve sabık sene pusat altına alınan 6 bin işletmeye, işletme başına 600 lira ödenecek.

Tarımsal neşir ve danışmanlık desteği namına, Bakanlıkça yetkilendirilerek tarımsal yayım ve müşavirlik hizmeti sunan azade tarım danışmanları ile ekincilik odası ve müstahsil örgütlerinde bildirme aşkın 5 tarım danışmanı görünmek üzere istihdam edilen her bir ekincilik danışmanı amacıyla 72 bin liralık ödenecek. Ödemeler eşit 2 şerha halinde gerçekleştirilecek.

Share: