5 bin 137 rakımıyla Türkiye’nin arz yüksek noktası olan Balkı Dağı’nın zirvesindeki buzullar eriyor

5 bin 137 rakımıyla Türkiye’nin bildirme faziletli noktası olan Veca Dağı’nın zirvesindeki buzullar eriyor

IĞDIR Türkiye’nin 5 bin 137 rakımıyla genişlik faziletli noktası olan Ağrı Dağı’nın zirvesindeki buzullar dönüş geçtikçe eriyerek küçülmeye devam ediyor.

Konum itibari ile Iğdır ve Balkı diyar sınırları ortamında meydan düz ve 5 bin 137 rakımıyla Türkiye’nin yer faziletkâr noktası olan Ağrı Dağı’nın zirvesindeki buzullar aktarılma geçtikçe erimeye devam ediyor. Dünyayı etkisine altına alan ve Türkiye’birlikte birlikte deli dolu olan küresel ısınma, Ağrı Dağı üzerindeki buzulları üstelik etkilemiş durumda. Her yıl dünyanın ciharıyek yanından alpinist kadro ve turistlerin üstelik akınına uğrayan Dert Dağı, baş döndürücü aynı erime sonucu yaz tırmanışlarını da ağır durumda etkileyebilir. Buzulların erimesi sonucu anbean bölgede kayşa korkusu bile dolay halkı tarafından yaşanıyor. Coğrafya Bölümü Hekim Öğretim Üyesi Gaybubet Yulu, Balkı Dağı’nda umumi anlamda buzullarda bir kaybın söz konusu olduğunu söyleyerek, “Dert Dağı 5 bin metre ekstrem yüksekliği ile Doğu Anadolu’nun genişlik yüksek dağı konumundadır. Dert Dağı bu yükseltisinden kıran Kuvaterner’in Glasyal döneminde acı buzullaşmalara de maruz kaldığı bilinmektedir. Özellikle dağın cenup yamacında buzullar cesim derecede erimiş ve zirveye çekilmiştir. Fal ve topoğrafyanın etkisi ile yıldız yamaçlarında ise buzular artık canlıdır. Ancak umumi anlamda vahim bire bir kayıp meze konusudur. Hakikaten sonuç yıllarda yapılan gâh akademik çalışmalar Veca Dağı’ndaki cümudiye örtüsünde yüce bir gerilemeyi meni etmektedir. 2000li yılların başından itibaren gerilemenin giderek şiddetlendiği görülmektedir. Meteoroloji istasyonu verilerine bakarak üstelik akıbet yıllarda yağmur değerlerinde tenakus yalaz değerlerinde ise nispeten artım gerçekleştiği anlaşılmaktadır” dedi.Share: