Adalet Bakanı Bozdağ: “Türkiye eninde böylelikle kullanılmamış bire bir temel yapacaktır”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye’nin eninde sonunda eskimemiş bir anayasa yapacağını belirterek, “Üzüntümüz bunun gecikmesindedir. Gecikmesi hem milletimize hem ülkemize kaybettirmektedir. Unutmamak gerekir ki yeni temel olmadan kullanılmamış Türkiye de imkânsız” dedi.

Türe Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa Uludağ Üniversitesi 2022-2023 akademik yılı açılışına katıldı. Burada önceki ibret niteliğinde ayrımsız müracaat işleyen Icra Vekili Bozdağ, yeni kanunuesasi ile ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Bozdağ, “Kullanılmamış anayasa konusu Türkiye’nin kesme ve değiştirilmesi öneri edilemez anne gündemidir. Zira 1982 anayasasının yürürlüğe girdiği günden bu yana esas parti programına ve intihap beyannamesine koymayan divan grubu bulunmuş ve halen grubu kâin siyasi parti yoktur. Kâffesi hem seçim hem seçme beyannamelerine hem da fırka programlarına yıpranmamış anayasayı koymuşlardır. Bu şunun ifadesidir. Türk milletinin kuma talebi ve ihtiyacı kullanılmamış anayasadır. ve kurumu bu kuma talebi ve ihtiyacı görmüş bu konuda muhtelif icraat yapmıştır. İlki 23 Küçük Ay 1993 Türkiye Iri Kavim Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un daveti üzerine TBMM riyaset divanında dokuz partinin genel başkanı bire bir partinin bile genel komutan yardımcısının katılımıyla on fırka bir araya mevrut konuşmuş. Kimler bulunmayan kim bunların içerisinde? Bir kısmı rahmete kavuşmuş DYP Umumi Başkanı Süleyman Demirel, ANAP Umumi Başkanı Mutlu Yılmaz, SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, Zenginlik Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, CHP Umumi Başkanı Deniz Baykal, DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Iri Angajman Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, MHP Umumi Başbuğ Yardımcısı Faruk Demirto, IDP Umumi Başkanı Aykut Edibali, BILCÜMLE Umumi Başkanı Ahmet Türk. On partinin tıpkı araya geldiği ayrımsız derinti. Hepsinin geçim ettiği özdek eskimemiş temel. ve değme öğür kullanılmamış anayasa amacıyla yön bap görüşlerini Türkiye Şişman Kavim Meclisi Başkanlığı’na bildirmiş. Fakat yeni kanunuesasi amacıyla tıpkı etap atılamamıştır” dedi.

“Şu anda bu on partinin yeni anayasa önerilerini yön husus teklifleri Türkiye Büyük Budun Meclisi arşivinde bulunmaktadır. 2008 yılında Türkiye Balaban Budun Meclisi Başkanı Köksal Global yıpranmamış kanunuesasi, yeni dâhilî nizamname, yeni siyasi partiler ve intihap kanunu siyasi aktöre ve siyasetin finansmanı konularında saylav sayısına bakılmaksızın her partiden ikişer üyenin katılımıyla bir alt kurul bina etmek istiyor, uyum komisyonu” diye sözlerine devam fail Bozdağ, “Bu komisyona dönemin partilerinden AK Parti, Ulusçu Cereyan Partisi, HADEP evet cevabını verdi. Ancak CHP yıpranmamış iç tüzük komisyonuna unsur verdi. Anayasa komisyonuna organ vermedi. Nedeniyle tıpkısı kanunuesasi uyum komisyonu kurulamadı. CHP’nin tutumu zımnında. Türkiye Balaban Kavim Meclisi Başkanı seçilen Cemil Çiçek’in girişimi sonucu 2011 yılında eskimemiş ayrımsız temel uzlaşma komisyonu kurulması çağrısı yapıldı. Bu dönemde DOĞRU Tümen, CHP, MHP ve Barış ve El Erki Partisinden üçer milletvekilinin katıldığı bir alt kurul oluşturuldu. Kararlar oy birliğiyle alınacak dendi. Maslahat yeni anayasayı hayata buyurmak tıpkı partinin sair partiye dayatmasını geciktirmek oy birliğiyle değişmeyen almasını sağlayarak herkesin içine sinen ayrımsız anayasayı hayat geçirmekti. Ama maatteessüf güzeşte zaman içerisinde encümen 328 derinti yaptı. 580 saat çalıştı. 172 maddeyi danışma etti. 60 madde üzerinden uzlaştı. 112 yön üstünde ayrımlı görüşler ortaya koydu. Uzlaşamadı. Hep 14 bin 970 sermaye mazbata tuttu. Akıbet? Beyhude. Düpedüz 13 Teşrinisani 2013’te Divan Başkanı bu çalışmaları sonlandırmak zorunda kaldık” diye konuştu.

“Türkiye’nin en mefret anahtarı kullanılmamış anayasadır”

Çalışmalar Cumhuriyet Halk Partisi ve değişik partilerin al çizgileri dolayısıyla çoğalma imkanını kaybettiğini dile getiren Türe Bakanı Bozdağ, “Yani milletvekili sistem olmazsa tığ hiçbir şeyi görüşmeyiz, konuşamayız. Mebus sistemi bir kenara koyup sistemi yeryüzü sona bırakalım dediler. Tartışma yaptılar, konuştular. uzunca çalıştılar. Amma yeniden belirgi alınamadı. Fiilen Divan Başkanı İsmail Yiğit döneminde yani iki bin on ilkokul seçimlerinden sonradan birlikte bu el Esas antant komisyonu adında bir eksantrik yarkurul kuruldu. YANLIŞSIZ Parti, CHP, MHP ve HDP örgen verdi. Amma bu komisyonun ömrü çok gücük oldu. 4 Gücük Ay 2016’de kurulan alt kurul 12-16 Şubat 2016’bile meclis başbuğ açıklamasıyla görevini sonlandırdı. Çünkü burada yeniden hükümet sistemi tartışması nedeniyle eskimemiş kanunuesasi uyuşma komisyonu mücahede imkanı ve ortamı maalesef bulamadık. Bilcümle bu icraat bize bir şeyi gösteriyor. Türk milletinin ve Türkiye’bile siyasa kurumunun yeni temel üstüne bağlaşık olduğunu gösteriyor. Ama kullanılmamış anayasayı istihzar kabul etme ve uygulamaya koyma üzerine elan harmoni zemininin oluşmadığını dahi bize çokça kilitsiz küreksiz göstermektedir. Türkiye eninde böylelikle bakir benzeri anayasayı yapacaktır. Üzüntümüz bunun gecikmesindedir. Gecikmesi hem milletimize hem ülkemize kaybettirmektedir. Unutmamak gerekir ki eskimemiş kanunuesasi olmadan eskimemiş Türkiye da imkânsız. Nazik Türkiye birlikte gayrimümkün. Balaban Türkiye’nin ve eskimemiş Türkiye’nin sunma makro anahtarı kullanılmamış anayasadır. Bu kapıyı yıpranmamış anayasayla açacağız” ifadelerini kullandı.

“Kurgu birliği olan yeni kanunuesasi ivedi ihtiyaçtır”

Vekil Bozdağ, konuşmasına şöyle devam etti:

“Cumhuriyetin ilanından sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı ilk husus bakir anayasadır. 1924 anayasasıdır. Deminden cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken Türkiye’nin ikinci yüzyılını düz yazı ederken kullanılmamış ayrımsız anayasayla yola çıkması milletimizin bile, devletimizin da beher insanımızın üstelik ortak çıkarınadır. Bozukluk derseniz, az buçuk bu nedenleri izninizle boşaltmak isterim. Osmanlı dönemini geride bırakırsak, Kurtuluş Savaşı yıllarında hazırlanan 1921 anayasası ve kavga yıllarının böylelikle cumhuriyetin başında inşa yıllarının zorlukları içerisinde hazırlanan 1924 anayasası ve 1961 ve 1982 çarpış anayasaları. Dikkat edilirse bu anayasaların hiçbirisi süssüz tıpkı dönemde hazırlanmamış. Kimi darbe döneminde, kimi Halas Mücadelesi yıllarında biri dahi savaşın bitiminden sonraları yeniden kafa ve nesir sürecinin zorlukları içerisinde. O yüzden Türkiye’de herkesin ve seçkin kesimin kendini hür hissettiği ve katkı verdiği demokratik tıpkısı ortamda ve basit bire bir dönemde kullanılmamış bire bir esas yapmaya ihtiyacı var. Bizim görgüsüz dönemde esas ika irademizi ortaya koymamız ve bu iradeyi hayata geçirmemiz bizim gücümüze haddinden fazla nazik bunaltıcı katacaktır. 1982 anayasası yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar yeryüzü haddinden fazla değişikliğe uğrayan esas unvanı durumdadır. Zira bugüne büyüklüğünde 19 değişiklik paketi gelmiş. 44 esas maddesi yürürlükten bertaraf. Kapatılan edilmiş. 179 Y maddede değişiklik yapılmış ve anayasamızın bütün 223 noktasına dokunulmuştur. Bu son etap kebir değişikliklerin sonucunda esas açkı birliği, insicam bozulmuştur. Anayasadaki maddelerin isimlerine baktığınızda orada üstelik farklılıklar var. Bizim anayasamızda husus var. Değişik özellik var. Eğreti bap var. Melfuf eğreti özellik var. Bütünü madde. Fıkralara baktığınızda ayrı ayrı kanun maddesi var. Melfuf paragraf var. Ayrı Ayrı sonuç köşe yazısı var. Fıkrada tebeddülat var. Cümlelere baktığınızda eklenmiş tamam var. Efendim değişik bir numara parçalanmamış var. Değişik ikinci bütün var. Ayrı Ayrı akıbet kül var. Mülhak buyruk var, yinelenmiş ayrım var. Anayasanın içindeki maddelerin, fıkraların, hükümlerin, cümlelerin dahi isimlerinin birbirinden çokça ayrımlı olduğu ve isimlerin adeta yarışa girdiği aynı yerde bittabi ki dil birliğini ve insicamı bu anayasanın koruma görevlisi ettiğini izah etmek cins değildir. O yüzden vasıta birliği olan, insicamı olan, çöz bütünlüğü yerinde olan yeni aynı kanunuesasi Türkiye’nin müstacel ihtiyacıdır.”

“Millete güvenmeyen aynı temel”

İktidar çoğunluğu ne partideyse, gruptaysa, onların görüşleri meclisten eski, referanduma gidip halktan diploma aldığında dahi kanunuesasi değişikliği olmuş ve temel hükmü olarak yürürlüğe girdiğini vurgulayan Bozdağ, “Bu şu demektir; 223 noktadaki engelleme, 19 paket, 44 kapatılan, 179 değişiklik ayrı ayrı politik görüşleri dönemin etkilerini, dönemin felsefelerini anlayışlarını anayasaya yansıtmış demektir. Bu da anayasanın ruhu ve sözünü bozan ve esas içerisinde felsefe, düşünüm, düşünüm ve ruhların çoğulcu rekabetini ortaya koyan tıpkı hiç olumlu da sıfır tıpkısı akıbet ortaya koymuştur. Adeta değişik fikirler, ayrı ayrı felsefeler, değişik ruhlar bizim anayasamızda rekabet halindedir. Birbiri içerisinde bu büyüklüğünde bütünlüksüz bire bir yapıyla Türkiye’nin için yürümesi bittabi Türkiye üzere esaslı benzeri aheste değildir. Öte yandan, 1982 anayasası esasında güvensizlik konusunda kurulmuş tıpkısı anayasadır. Kimseye güvenmeyen tıpkısı anayasadır. Korkularının, gerçekleşmemesi, endişelerinin oluşmaması için daima tetikte halinde olan hükümleri içermektedir. Anayasaların korkular, endişeler üzerine değil, büzük konusunda yapı edilmesi, sosyal sözleşmeye destek veren ve peki diyen herkesin güvenini kazanması anayasanın gücü olduğu üzere milletin ve devletin bile gücüdür. Hem yasamaya güvenmiyor bu esas. Hem yürütmeye güvenmiyor hem yargıya güvenmiyor. Elan de kötüsü millete güvenmeyen bir anayasa” şeklinde konuştu.

“Anayasanın geçmiş mütebeddil hükümleri üzerinden anbean yapıyorum. Bizim sistemimizde 2007 yılına gelene büyüklüğünde iki seçme var. Birisi mahalli idareler seçimi, uray muhtar, bire bir başkası ise milletvekili seçimidir. Türkiye’bile 2007’ye kadar reisicumhur seçimi da yoktur. Icra organı seçimi dahi yoktur. Hani diyoruz evet biz hükümet seçiyoruz. Esasında 1982 anayasası hükümeti seçilmiş görevini Türk milletine vermemiş, daha doğru bir ifadeyle Türk milletini buna müstahak görmemiş, güvenmemiştir” diye niteleyerek sözlerini sürdüren Icra Vekili Bozdağ, “Hemen saylav güzel yetkisi esas marifetiyle eren milletimize verilmiştir ve anayasanın, anayasanın ilişik maddesine göre diyor kim 109’uncu madde, demin yürürlükte değil, başvekil, cumhurbaşkanınca Türkiye Iri Kavim Meclisi üyelerinden atanır. Başbakan seçmiyoruz, reisicumhur atıyor. Esas hükmü. Atamayla eş başbakan, bakanlar, milletvekilleri ya bile milletvekili seçilme yeterliliğine ehil olanlar arasından başbakanca seçilir. Cumhurbaşkanınca atanır. Görevden uyarlanmak istendiği zaman başbakanın önerisi cumhurbaşkanının onayıyla görevden alınır. Dikkat buyurun. Ayrımsız analiz edelim. Hangi diyor esas? Türk halkı başvekil seçemez. Zira icra sorumsuz kanadı cumhur reisi sorumlu kanadı Bakanlar Kurulu’ndan oluşuyor. Cumhurbaşkanını yasama kurulu seçiyor. Halkın hakkıhıyar yok. Yürütmeye gelince parlamentonun seçtiği reisicumhur halkın seçtiği vekillerden birini atıyor. Dilediğini atayabilir. Gerçekten rahmetli Süleyman Demirel 1997’birlikte parlamento çoğunluğu sıfır bire bir milletvekilini, başbakan namına atamış amma çekinmezlik oyu alamadığı amacıyla hükümeti kuramamış. Şimdi bu demokratik deniyor. Vekil hep deniyor. Ego demin sorarım neresinde el erki bunun. Yani başbakanı seçemeyen bir el. Yürütmeyi seçemeyen tıpkısı ahali. Başvekil atandınız, bakanını seçemeyen benzeri başbakan. İstemediği, gitmek istemediği evet de uyuşamadığı tıpkısı bakanı görevden kabul etmek istediği ant görevden kabul etme hakkı sıfır bu adalet cumhurbaşkanının onayına tabi olan ayrımsız başbakan. Ana cumhur reisi güçlülüğü burada. Hiçbir hukuki sorumluluğu namevcut. Vatana çıyanlık dışında cezai sorumluluğu da olmayan reisicumhur, başbakanı belirliyor. Bakanları belirliyor. Müselles kararnameyle atanan valiler ve müsteşarlar o zaman dahil üst düzem nice tutumlu cumhurbaşkanının imzası olmadan tıpkısı tanesi dahi atanamaz. Bu ne demektir? Ben cumhurbaşkanına güveniyorum. Öyle aynı düzen kuruyorum ki 82 anayasası cumhurbaşkanına göre yukarıdan süfli tasarım edilmiş bire bir uyum. Ola kim seçimlerde ulus bizim endişelerimizi korkularımıza göre benzeri tercihte bulunur istemediğimiz partiler pahal kazanırsa hükümeti Ankara’bile reisicumhur atama edebilsin. Tek olmazsa başbakanı seçsin. Kimin nazır olup olmayacağına kimin müsteşarı olup olmayacağına değişmeyen versin. Ankara’dahi milletin iradesine cumhurbaşkanı yoluyla aynı vesayet düzeni içerisinde iştirak kurulsun. Demin bu millete güvenmeyen tıpkısı anlayışın bizim anayasamızda nasıl okkalı bulduğunu, şüphesiz ayrımsız noktaya geldiğini çok kesin benzeri şekilde göstermektedir” ifadelerini kullandı.

2007’üstelik anayasayı değiştirerek cumhur reisi seçilmiş hakkını ilk kez Türk halkına verdiklerini anlatan Bozdağ, “Türk halkı 2014’ün Ağustos’unda bilinen Türk tarihinde azamet başkanı sıfatıyla ilk defa cumhurbaşkanını direkt seçilmiş hakkını kullanmıştır. Evvelden cumhurbaşkanları, atalarımızın ayrı ayrı dönemlerde verdiği isimlerle ‘kağan’dır. Efendim sultandır, padişahtır. Değişik ayrı ayrı isimlerle kalıtım tarafından fehim ederdi. Cumhuriyetin ilanından sonraları yasama kurulu seçerdi. Amma bu kere Türk halkı kişi başkanını direkt berceste hakkını 2014’te kullanmış. Türk halkının direkt seçtiği önce reisicumhur dahi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Yürütme organının reisicumhur vasıtasıyla seçilmesine imkan veren anayasa değişikliğini ise tığ 2017’birlikte yaptık. 2017’den bugüne yapılan değişiklikle ilk intihap 24 Haziran 2018’dahi yapıldı. Nedeniyle Türk halkı bilinen Türk tarihinde ilk defa icra organı olan devletin başı cumhurbaşkanı 24 Haziran 2018’te seçilmiştir. Türkiye’bile ayrı ayrı tartışmalar yapılıyor. Onun amacıyla da terennüm etmek isterim. 2018’birlikte seçilen reisicumhur 2018’den önce güzel halk tarafından reisicumhur yürütmenin sorunsuz kanadı temsili reisicumhur değil esasında türel ve cezai sorumluluğu bütün olan aracısız icra yetki ve göreviyle donatılmış yürütme organı olan cumhurbaşkanıdır. O yüzden Cumhurbaşkanımızın devletin başkanı yürütme organı sıfatıyla seçildiği önce Cumhurbaşkanlığı seçimi 24 Haziran 2018’dir. 2023 yılında yapılacak seçme devletin başkanı yürütme organı cumhurbaşkanının ikinci seçimidir. Cumhurbaşkanımızın 2023’teki adaylığı devletin başkanı icra organı reisicumhur sıfatıyla ikinci adaylıdır. Saylav sistemde halkın takkadak seçmesi, görev süresinin iki sene iki aktarılma olması kaydı var diye niteleyerek hükümet sistemi değişikliğiyle yürütme organına dönüştürülen ve yürütme organı doğruluk ve yetkilerini kullanarak güçlendirilen cumhurbaşkanının bu seçme hakkı baştan seçme hakkından mahsup edilemez. Hukuk mahsup edilemez ve geriye çevrik kullanıldı diye bir zamanlar geçer ayrımsız hak, gelecekte doğan yıpranmamış eskimemiş haklardan mahsup edilemez. Bu anayasamızın dahi ve esas mahkememizin bu konuda verdiği ayrı cinsten kararlarının da çok kesin benzeri hilaf bir durumdur. O nedenle bile Cumhurbaşkanımızın adaylığı üzerindeki tartışmalar vakit kaybetmeden yoruma dair tartışmalardır. Kaldı kim 2017’dahi yapılan esas değişikliğinin meriyet tarihini düzenleyen ilgili maddeye baktığınızda arızi maddeye baktığınızda hükümet sistemini değiştiren kısımların meriyet tarihinin haddinden fazla açık bir şekilde ifade ediyor. 550 olan ve sayısını 600’e çıkaran Türkiye Nazik Budun Meclisi seçimiyle cumhurbaşkanlığı seçimini birlikte özne icra organı cumhurbaşkanlığının seçimini düzenleyen 101 ve 702’nci maddelerin geçmiş intihap tarihinin car edildiği takvimden itibaren yürürlüğe girdiğini esas kategorik yazmaktadır. Zımnında bu evvel intihap 2023 yapılacak seçimle ikinci seçimdir ve Cumhurbaşkanımızın adaylığı konusunda gelişigüzel anayasal ve yasalı sorun yoktur. İkinci nöbet namzet olması anayasamızın tanıdığı bire bir haktır” dedi.

“Değiştirerek değil, yadırgatıcı benzeri anayasa ihtiyacı vardır”

Anayasanın değiştirilerek özgürlükçü kuzuluk gelemeyeceğini söyleyen Doğruluk Bakanı Bozdağ, “Değiştire değiştire biz bu anayasayı ideolojik vasfını yok edemeyiz. Değiştire değiştire biz bu anayasayı adam haklarına hürmetli, eş haklarına raci bire bir temel haline getiremeyiz. Değiştire değiştire biz bu anayasayı anayasadaki çarpış ruhunu ve darbeci vasfını yok edemeyiz. Bu nedenle Türkiye’nin daha çok değiştirmekten, bap, kanun maddesi değiştirmesinden vazgeçip, yepyeni bire bir kanunuesasi yapmaya ihtiyacı vardır. Çünkü bundan sonra 1982 anayasası Türkiye’yi yaşayamıyor. Bu esas alelhusus hükümet sistemi değişikliğinden sonradan konusunda düz yazı edildiği sunu koca temellerden birini üstelik kaybetmiştir. Yıpranmamış hükümet sistemi çerçevesinde bile anayasanın baştan ele alınmasında fayda vardır. Eskimemiş anayasa Türkiye’yi taşıyamıyor. Bizim temel için kırk yamalı, bohça ifadesini kullanıyorlar amma benim tabirim bizim bu yamasının kırktan henüz aşkın olduğu bizim anayasamız 223 yama taşıyan tıpkı bohçadır. 223 yamalı tıpkısı elbiseyle siz sokağa çıkabilir misiniz? Uluslararası tıpkısı toplantıya gidebilir misiniz? Sizin saygınlığınızı bu yamalar, bu yamalı bohçaya bürünmüş kıyafetler hangi büyüklüğünde müspet ya bile münasebetsiz etkiler. Tabiatıyla bunun takdiri sizlere ilgili onun için Türkiye’nin bundan sonra 223 yamalı bohçaya dönmüş, Türkiye’yi taşımaz ağıl mevrut, bu kullanılmamış anayasadan kaçma vakti geldi birlikte geçmektedir. Maatteessüf parlamentoda de halkta de eskimemiş temel talebine karşın belirgi alınamamıştır. Türkiye’bile 1982 anayasasının adına yepyeni sivil, sivil, demokratik, özgürlükçü ayrımsız esas yapılamayışının sorumluluğu hiç şüphesiz Türk halkında değildir. Burada mesul olan siyaset kurumudur. Zira Türk halkı bakir temel ihtiyacını siyasete ve ilgililere yüksek sesle rastgele defasında iletmiş siyaset kurumu bile Türk milletine yıpranmamış anayasa talebini hayata getireceğini hem seçim beyannameleriyle hem dahi öğür programlarıyla taahhüt etmiştir. O yüzden tek kimesne kullanılmamış anayasayı Türkiye’nin yapamamasının sorumluluğunu Türk halkına yükleyemez. Bunun sorumluluğu maatteessüf politika kurumundadır. Siyasetçilerdedir. Daha Çok Türkiye’nin siyasetçileri ve siyasa kurumu eskimemiş kanunuesasi ihtiyacını henüz bile aşkın geciktirmemelidir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına giriyoruz. Yakında 29 Ekim’i birlikte saygınlık ve şerefle kutlayacağız. İkinci yüzyılı Türkiye yüzyılı olması ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün birinci yüzyıla 24 anayasasıyla başladığı kabil yeni sivil ve demokratik tıpkı anayasayla başlaması ülkemizi gelişigüzel alanda elan yaşayan kılacaktır. Türkiye yüzyılı eskimemiş temel üstüne mensur edilirse Türkiye daha zihayat olacaktır. İnanıyorum kim kullanılmamış dönemde oluşacak parlamentolar milletin bu talebine elan aşkın kulak tıkayamayacaklardır. aksi hâlde kavim uzlaşmaz şekilci içeren ve bu tutum zımnında birbirine alın aşama atmaktan çekinen politik partilere ve onların temsilcilerine al anaç gösterebilir. Bağdaşmak herkesin dediğinin olmasıyla olanaksız. Uygun Olmak tümce aynı hamle ileri, ya birlikte aynı girişim anlayışsız kadem atması icap kadir. Eş noktalarda buluşmayı gerektirir. Amma olsun, sen benim dediğime gel, başkası benim dediğim olsun, sen buraya gel denirse bu harmoni zeminini tığ bulamayız. Kırmızı çizgilerle yahut bile şu olmazsa ben varım, şu olursa ego yokum anlayışıyla aynı harmoni masası birlikte kurulamaz. Eğer daha işin başında biz varlar yoklar konusunda konuşarak işe başlayacaksak o masanın adı neva masası cins mi? Hepsini bire bir masada gelişigüzel değerlendireceğiz. Milletimiz ve devletimiz amacıyla sunma akıllıca olanda birlikte uzlaşacağız. Amma politik bagajlarla, ideolojik yaklaşımlarla, böylesi bire bir uzlaşmanın yapılmasının yalın kat olmadığı bile gözden uzak tutulmamalıdır. Ancak Türkiye’nin buna ihtiyacı olduğu üstelik tartışmasızdır. Son olarak diyorum ki, yeni kanunuesasi Türkiye’nin ihtiyacı duyduğu bildirme şişman değişim kalkınma projesidir. Bakir temel projesini hayata geçirmeden bizim şişman Türkiye’yi düz yazı etmemiz bayağı süssüz tür gözükmemektedir. Yıpranmamış anayasa balaban Türkiye’nin üstelik kıvrak Türkiye’nin bile açılış kapısıdır. Türkiye eninde böylecene kullanılmamış esas hayata geçirecektir. Şimdi de söyledim, üzüntümüz Türkiye’nin bu hayata nakil sürecinde gecikmesindedir. Umarım 2023’te oluşacak yeni yasama kurulu yeni anayasa ihtiyacını henüz aşkın ötelemez, milletin sesine kulak verir. Tıpkı neva anlayışı içerisinde eskimemiş anayasayı hazırlayıp milletimizin onayına yer başarısını gösterir. Bu başarıya imza atacakları şimdiden kutluyorum” diye konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü A. Saim Kılavuz, Hak Bakanı Bekir Bozdağ’a tıpkı levha ödül etti. Peşi Sıra Uludağ Üniversitesi Tababet Fakültesi Evgin Polikliniği açılışı gerçekleştirildi. – BURSA

Share: