Almanya’da “Türk rüzgarı”

Uran ve Uygulayım Bilimi Bakanı Mustafa Varank, toptan saf enerjiye geçişte rüzgar enerjisinin asıl taş olacağını belirterek, ” Türkiye, Avrupa ve Orta Asya’nın rüzgar enerjisi merkezi olmaya hazır.” dedi.

Varank, WindEnergy Hamburg Konuşma ve Fuarı’nın açılışında, Türkiye’nin rüzgar enerjisi alanındaki potansiyelini, üretim gücünü ve Türkiye’deki yatırım ortamını anlattı.

Fuarın açılışına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile alay malay katılan Varank, üretimin enerjisiz olamayacağını ve enerjinin gelecek 10 yılda en yunak bahis olmaya bitmeme edeceğini söyledi.

“Az Çok iyimserim”

Mustafa Varank, toptan enerji tedbir zincirlerinin Kovid-19 pandemisi, politik krizler ve savaşlar zımnında balaban ağırbaşlılık altında olduğunu ve bunun sonucunda bugün erke talebinin hem hacmi hem üstelik yapısı itibarıyla yetişkin ölçüde değiştiğini rapor etti.

Varank, “Uzanım kötüye gidiyor kabil görünüyor ancak mümasil gelecekte beklentilerin tersine berenarı iyimserim. Zira muhtelif sektörlerde yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve bozulmamış erke teknolojilerine yönelik bir nice yatırımın arttığını gözlemliyorum. Enerjinin global limon bahçesi gazı emisyonlarının tahminî üçte ikisinden sorumlu olduğunu bire bir kenara grado etmekle alay malay yenilenebilir enerjiler, dünyamız amacıyla bire bir çıkış belgesi yolu sağlıyor.” şeklinde konuştu.

Avrupa’nın biricik başına artan yenilenebilir enerji talebini karşılayabilecek durumda olmadığını belirten Varank, iklim hedeflerine vurmak için çeşitlendirilmiş iş birliği ve elan aşkın ceht gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Çin mesajı

Uran ve Teknoloji Bakanı Varank, bozulmamış enerjiye geçişte kritik minerallerin ve olmamış maddelerin enerji güvenliği amacıyla yıpranmamış zorluklar oluşturduğunu vurgulayarak, “Bugün global güneş paneli üretim kapasitesi 200 bin gigawatt civarında. Çin, global kapasitenin az daha yüzde 70’ini karşılayarak bir numara sırada meydan alıyor. Dolayısıyla bugün yer yağı ve doğal gaz piyasalarında olduğu üzere eskimemiş bağımlılıklar oluşturmaktan kaçınmalıyız.” diyerek konuştu.

Bağımlılıklar oluşturmamak üzere Türkiye adına hem çağ hem birlikte rüzgar enerjisinde yetenek artırarak konkre adımlar attıklarını nâkil Varank, Türkiye’nin 8 bin gigawatt yetenek ile dünyada 4. iri ruz paneli üreticisi olduğunu ve benzer şekilde, rüzgarda de kapasitesini sonuç 10 yılda 10 hatim artırdığını bildirdi.

Gümrük Birliği hatırlatması

Mustafa Varank, Türkiye’nin Gümrük Birliği’nde olduğunu hatırlatarak, Türkiye’nin; toptan ayar zincirlerinde bir nice çokça uluslu şirketin mevcudiyetiyle, desteklemesiyle elastiki aynı aktör olduğunu kanıtladığını söyledi.

Türkiye’birlikte üretim eden şirketlerin yatırımlarının dikkati çektiğini belirten Varank, “Bağlantılılık, geri hizmet altyapısı, şümullü teşvikler ve kalifiye aksiyon gücü yardımıyla Türkiye, elverişli aynı çevreye topluluk. Bunlar benim sözlerim değil, Enercon, Nordex, Vestas, GE, TPI, LW ve CS gibi ülkeme envestisman yapmış önde gelen ekipman üreticilerinin (OEM) değerlendirmeleridir.” dedi.

“Bu büyük sinerji ile Avrupa’nın sunu şişman 5. rüzgar enerjisi ekipmanı üreticisi haline geldik”

Sanayi ve Uygulayım Bilimi Bakanı Varank, mühendislik, imalat, bakım, kafasız dönüşüm ve danışmanlık alanlarında yekpare bu üreticilerle iştirak işleyen birçok Türk şirketi ve tedarikçisi bulunduğunu anlatım ederek, “Bu şişman sinerji ile Avrupa’nın sunu nazik 5. rüzgar enerjisi ekipmanı üreticisi haline geldik. Türk şirketleri zaman 45 ülkeye türbin kanatları, bileşenleri ve kuleleri üreterek ihraç ediyor. (Türkiye) Pazarlara yakınlığı ve elan beş altı taşımalık süresi, kapasitesi ve esnekliği ile şirketler amacıyla ekonomik tıpkısı yerdir.” diye niteleyerek konuştu.

Rüzgar için eskimemiş destinasyon

Türkiye’nin, yatırımcılara ön maliyet yükünü yeryüzü organ azaltmak için sunu hayır heveslendirme programları sunduğunu nâkil Varank, andıran zamanda motivasyon mekanizmasını güncellediklerini ve yenilenebilir enerji yatırımlarının kapsamını genişlettiklerini bildirdi.

Varank, Türkiye’nin karadaki rüzgar enerjisinin yüzdelik 20’sine karı sahipliği işleyen İzmir’in yatırımcılar için dahi büyük fırsatlar sunduğunu anlatım ederek, Avrupa’üstelik rüzgar enerjisi sektörü amacıyla yeni bire bir destinasyon inşa etmek amacıyla “Çandarlı Limanı ile Bütünleşmiş İzmir Temiz Erke Sanayi Bölgesi” üstünde çalıştıklarını kaydetti.

Yenilenebilir enerjinin güvenli, esnek ve sürdürülebilir erke üretiminde ciddi alım çalım oynadığını vurgulayan Varank, “Hele rüzgar, küresel akman erke geçişinin destek olacak. Türkiye, Avrupa ve Ilımlı Asya’nın rüzgar enerjisi merkezi olmaya hazır. İş birliğimizin erke güvenliğini elan bile güçlendirmemize, gelecekteki zorluklar ve fırsatlar beyninde cephe belirmemize apotr olabileceğine kuvvetle inanıyorum. Yekpare ortaklarımızla alay malay çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Bakanlar, “Invest in Türkiye” pavilyonunun açılışını yaptı

Açılış konuşmalarının arkası sıra Varank ile Erke ve Elbette Kaynaklar Bakanı Dönmez, WindEnergy Hamburg Konuşma ve Fuarı’nda Türk şirketlerinin meydan aldığı “Invest in Türkiye” pavilyonunun açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa TBMM Uran, Tecim, Erke, Elbette Kaynaklar, Bilgelik ve Uygulayım Bilimi Komisyonu Başkanı Aydın Altunyaldız, Encümen üyeleri, Endüstri ve Uygulayım Bilimi Nazır Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Enerji Piyasası Aranjman Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmayan bile katıldı.

Yeni aksiyon bağlantıları

WindEnergy Hamburg Konuşma ve Fuarı’nda, Türkiye’nin rüzgar enerjisi potansiyeli ve istihsal gücü sergileniyor.

Fuara, Türkiye’den 40’ın üstünde firma katılıyor. Türk firmaları, fuarda, hem Türkiye’ye envestisman çalmak hem da sonuç yıllarda yenilenebilir enerji alanında gerçekleşen yatırımları terennüm etmek amacıyla düzlük alıyor.

30 Eylül’e kadar devam edecek fuarda firmalar, rüzgar teknolojisi alanındaki ürünlerini sergileyecek ve eskimemiş aksiyon bağlantıları kuracak.

Aynı tarihlerde düzenlenen ikinci aktiflik olan H2 Expo Müvellidülma Fuarı ve Kongresi’nde da gelecekte rüzgar enerjisiyle bütünleşmiş olacak müvellidülma üretim, depolama ve taşıma teknolojileri ele alınacak. Kongrede, yenilenebilir erke açısından varlıklı olan Türkiye’nin hidrojen alanındaki imalat ve istihsal potansiyeli de anlatılacak.

Share: