Araştırma Görevlisi hekimler ‘beyaz reform’ amacıyla ne diyor?

Fundanur Öztürk | Ankara

Esenlik Bakanı Fahrettin Koca, kullanılmamış yayımlanacak tıpkı düzenleme ile araştırma görevlisi hekimlerin ayda yeryüzü çok 8 el tutacağını söyledi. 12 Ağustos’ta biçimsel gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Ekleme Ifa Yönetmeliği’ne bakarak ise Keyif Bakanlığı’na kapalı hastanelerde müteharrik asistan hekimler 7 bin 500 TL melfuf ödeme alacak.

Keyif Bakanı Fahrettin Âdem, asistan hekimlere ayda yer çok 8 el verilmesine muamele yıpranmamış yönetmeliğin haftaya yayımlanacağını bildirdi.

AKP 21. Bünye Yıl Dönümü Programı’nda mütekellim Âdem, “Sistemin yükünü çekici araştırma görevlisi arkadaşlarımız. Yeni dönemde asistan arkadaşlarımıza pozitif ayrımcılık yaptık ve yapmaya bitmeme ediyoruz. 8 nöbetten çok olmayacak. 8 nöbete indirdik, haftaya talimatname yayınlanıyor” dedi.

Bakanlığın melfuf ödeme yönetmeliği, YÖK’e bağlı tıp fakültelerinde etkin asistan ve uzmanları yönetmelik kapsamı dışında bırakıyor.

Darülfünun hastanelerinde çalışan asistan ve ehlivukuf hekimler, eğitim ve araştırma hastanelerindeki meslektaşları üzere aylık 7.500 TL ilişik ifa hakkından faydalanamayacak.

Yönetmelik bu haliyle keyif patika örgütleri eliyle eleştirilirken, bakanlığın birlik asistan ve uzman hekimleri kapsayacak bire bir güncelleme yapması dilek ediliyor.

Ankara Üniversitesi Tababet Fakültesi tedris üyeleri cemaziyelevvel yayımladıkları tıpkısı imza metniyle, yönetmeliğin hekimler beyninde gelir eşitsizliği yarattığını söylüyor:

“Hekimlere gene, geçinebilecekleri aynı ücreti vermek amacıyla sonsuz/bıkılmayan benzeri çalışma temposu dayatılmakta, üstelik branşlar arasındaki dengeler ve YÖK’e sınırlı tababet fakültelerinde fariza yapanlar gine gözetilmemektedir.

“YÖK’e ilişkin bizim kabil tıp fakültelerinde çalışmakta olan tedris üyelerinin yanında, asistanlarımızın ve uzmanlarımızın kişi haklarını, Keyif Bakanlığına vabeste hastanelerde ve bu hastanelerle afiliye olan yıpranmamış müesses tababet fakültelerinde çalışanların eş haklarından celi ölçüde geriye düşürmüş, eşitsizliklere misil açmıştır.”

“Sağlıkta işler bol gitmemektedir” diyen tedrisat üyeleri, hekimliğin Türkiye’dahi daha çok yeğleme edilen bir patika olmadığını, mezunların yurtdışına gitmeye çalıştığını YKS 2022 önce yerleştirmelerinde tıp fakültesi kontenjanlarının 600’den fazlası yersiz kaldığını kaydediyor.

Mavera yandan Bakan Âdem’nın “araştırma görevlisi hekimlere ayda yer fazla 8 defa” açıklaması sağlıkçılar beyninde müspet karşılanmış olsa bile uygulanabilirlik konusundaki istifham işaretlerini bile getiriyor.

Kâin yönetmelik zaten “tıpkı hekimin 3 günden elan güdük aralıklarla öğün tutamayacağını”, yani ayda 10 nöbetin üzerine çıkılamayacağını söylüyor fakat stabil çokça hastanenin personel yetersizliği kabilinden gerekçeler sunarak bu kuralı ihlal ettiği biliniyor.

Konuştuğumuz araştırma görevlisi hekimler, ayda 8 öğün uygulamasının pratikte uygulanabilir olacağından duraksama ediyor.

BBC Türkçe’ye mütekellim aynı asistan hekim, İstanbul’üstelik geçinebilmek amacıyla özel hastanelerde taşıt dışı olarak kez tuttuğunu ve birçok araştırma görevlisi hekim arkadaşının bile eş yolu izlediğini söylüyor.

‘Asistan hekimler geçinebilmek üzere başka hastanelerde anahtar dışı kat tutuyor’

Türk Tabipleri Birliği Asistan ve Tendürüst Ehlivukuf Hekimler Kolu üyesi Dr. Fatma Naime Kırlı, “Biliyoruz ki birçok fakültede, hali hazırdaki 10 kere kuralını çiğneyip 15 kere tutturula arkadaşlarımız var” diyor:

“Ve bu doktor yetersizliğine dayandırılarak yapılıyor. Bu şartlar aynıyken, arkadaşlarımızın 8 nöbetle kalacağına tanımak çokça güç. Bununla ilgili çokça henüz uzun boylu bir düzenlemeye gerekseme var.”

Devletin ayda bildirme fazla 7 defa ücreti ödediğini söyleyen Kırlı, 10 ve üzeri el markajcı asistan hekimlerin yeryüzü fazla 7 öğün ücreti alabildiğini aktarıyor:

“Ayrımsız asistan hekimin imdi ayda takkadak 8 sefer tutabilecek olması gelirinde aynı kayıp yaratmayacak çünkü normalde bile sunma çok 7 nöbetinin ücretini alabiliyordu.”

Asistan hekimler ise ana problemin “geçim derdi” olduğunu söylüyor.

İstanbul’bile ayrımsız darülfünun hastanesinde asistan doktorluk yaparken tıpkı zamanda ayrımsız hususi hastanede vasıta dışı namına tün nöbetlerine gittiğini söyleyen Okan, geçinebilmek için bunu yapması gerektiğini söylüyor.

Kendi hastanesinde yapabileceği maksimum posta sayısı ve alacağı kere ücretine munzam adına, bunu yazmak zorunda olduğunu anlatıyor.

İzmir’da aynı üniversite hastanesinde asistan hekim olan Merve dahi bu sistemin asistan hekimler ortada “berenarı makro” olduğunu söylüyor.

Merve, özlük branşının hususi hastanelerde yol epilepsi katma dirimlik elde etmeye makul olmadığını söylüyor:

“Gâh branşlarda bu çok koskocaman, birçok araştırma görevlisi doktor özel hastanelerde pusat dışı misil epilepsi melfuf gelir elde ediyor. Hususi hastanelerde kesif gerekseme mahsus bölümlerdeki asistan hekimler bunu yapabiliyor.

“Ecnebi uyruklu asistanlar üstelik bunu çok kesif ayırmak yerinde kalıyor zira onların maaşları çokça bağan, bizimkileri neredeyse yarısı… Bunun çok ferah olduğunu hastaneler dahi biliyor, bütün biliyor ama yasal değil.”

Merve, araştırma görevlisi hekimliğinin sonlarına yaklaştığı için tıpkısı ayda tuttuğu kez sayısının 6’evet düştüğünü amma mufassal süre süresince, dönem taşkın 36 saatlik mesailer şeklinde el yilbik çalışmak zorunda kaldığını anlatıyor.

“Normalde devir lüks yol ağrımak esasen yasak amma pratikte böyle olmuyor” diyen Merve, araştırma görevlisi hekimlerin ayda en aşkın 8 kere tutacağına inanmıyor:

“Söz Gelişi resmi namına ayda 15 el tutulamaz amma bazı bölümlerde müteharrik asistan hekimler bibi ayda 15 defa tutuyor.

“Hekimlerin posta sonrasında yetkilendirilmiş olması gerekirken, Ege Üniversitesi’ndeki çoğu bölümde nöbet ertesi müsaade uygulaması bibi namevcut. Dolayısıyla 36 saat iş sistemi bitmeme ediyor.”

Asistan hekimlerin bu sağlam himmet şartlarına “arızi tıpkı periyot” gözüyle göre yönelmek zorunda kaldığını belirten Merve, asistan hekimlikte mobbingin haddinden fazla degaje olduğunu düşünüyor:

“Aynı hoca ayda 15 tutulacak dediyse bitmiştir, buna karşı çıkamayız. Menfi halde o hocadan alacağımız eğitim bilimi etkilenebilir. Bu üstelik asistanların öz hakları amacıyla savaş edebilmelerinin uğrunda bariyer oluşturuyor.”

24 saat nöbetin ardından tıpkı bile ertesi aktarılma poliklinikte yanlarında uzman hekim olmadan parasız bakabildiklerini söyleyen Merve, araştırma görevlisi doktorluk üstüne daha şümullü iyileştirmeler yapılması gerektiğini düşünüyor:

“Bu kapsam ertesi günkü performansınızı de etkiliyor, belki ameliyata giriyorsunuz o şekilde. Şayet defa kötü geçtiyse, devrisi periyot az çok el geçiyor. Nöbetten eve, evden nöbete kadar bir döngü oluyor hayatında.”

Darülfünun hastaneleri eklenmiş ödemenin dışında tutuldu

Türkiye’dahi hekimlerin maaşı şifahane döner sermayesinden alınan pay ile bire bir kaç kalemden oluştuğu için, ne hastane/hangi kol evet üstelik ayda birçok el tuttuğunu körlemeden benzeri hekimin maaşını söyleyebilmek oldukça kilolu.

Ancak kullanılmamış yayımlanan ek ifa yönetmeliğinin YÖK’e bağlı üniversite hastanelerinde çalışan asistan hekimleri dışarıda bıraktığı kesin.

TTB’den Dr. Fatma Naime Kırlı, bu durumun az çok adaletsiz olduğunu zira araştırma görevlisi hekimlerin hem üniversitelerde hem de amme hastanelerinde analog işlemler yaptıklarını söylüyor:

“Şu anda eğitim bilimi araştırma hastanesindeki arkadaşlarımıza bu ekleme ödemeler yattı amma üniversite hastanesindeki arkadaşlarımıza tek düzeltme yansımamış oldu.

“Bunun elan korkulu yerinde olan arkadaşlarımız ise gerçekte hususi tıngır üniversitelerinde olup terbiye düz araştırma görevlisi arkadaşlarımız. Onlarla ilişik tek umut ışığı de belirmemiş oldu. Tersine tıpkısı yıldır sunulan mücadeleyle kazanılan iyileştirmelerin hiçbirinden faydalanamadılar.

“Günümüzde devletin açıkladığı enflasyon oranlarının birlikte çokça altında küsurat tıpkısı iyileştirme bu. Hür araştırma şirketlerinin açıkladığı şişkinlik oranları çok henüz yüksek. O oranlara göre yoksullaşmamız çok dip bire bir şekilde bitmeme ediyor.”

İzmir’de tıpkı darülfünun hastanesinde çalıştığı amacıyla 7.500 TL’lik melfuf ifa hakkından faydalanamadığını belirten Merve, en belli belirsiz tabirle sahne kırıklığına uğradığını söylüyor:

“Asistan hekimlerin say şartları çok ağırbaşlı. Hem dahi Türkiye’da buna bir üstelik maddi kaygılar ekleniyor. Himmet motivasyonunu elan da düşürüyor.

“Birçok kamer geçinmekte sarp yaşıyorum. Maaşımız bölümden bölüme, tutulan yol sayısına ve adına göre değişiyor. Örneğin kilolu hizmet nöbetinde elan efdal, servis nöbetinde henüz düşük ücret alınıyor.

“Benim çalıştığım bölümde tığ iki can kat tutuyoruz. İki güç dahi ayrımsız işi yapıyor ama hoppadak benzeri dirilik ağırbaşlı bakım girilebiliyor, hep ona müsaade veriyor. İki kişiden biri alışılagelen servis ücreti alırken, gayr yoğun hizmet ücreti alıyor ve ikisinin ortada az daha 4 bin TL oynuyor.”

BBC Türkçe’ye mütekellim hekimler, asistan hekimliğin haddizatında yönetmelikteki tanımı itibariyle ayrımsız “eğitim bilimi süreci” olması gerekirken, daha çok “bakım verme” şeklinde gerçekleştiğini belirtiyor.

Hastanelerdeki iş yükünün fazlalığı sebebiyle afiyet hizmetinde eleştiri aynı role sahip olduklarını tamlayan asistan hekimler, bu durumun eğitimlerini aksatan benzeri yönü olduğunu değerlendiriyor.

Poliklinikler dahil hiçbir bölümde asistan hekimlerin biricik başına pestil göremeyeceğini ve hoppadak eğitimlerinin aynı parçası kendisine hocayla birlikte bakabileceklerini belirten hekimler, bir nice hastanede bu işi tamamen kendilerinin yaptığını söylüyor.

Share: