Cemevlerine yönelik düzenlemeleri da içeren öneri TBMM Genel Kurulunda

TBMM Umumi Kurulunda, cemevlerine yönelik düzenlemeleri dahi içeren Algı Asıllar Kanunu ile Gâh Kanunlarda Başkalık Yapılmasına Dayalı Yasa Teklifi’nin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin bir numara bölümü üstüne küçümseme düzlük İYİ Parti Mersin Saylav Anlaklı Melik Sıdalı, yasa teklifinin 9. maddesinin Kanunuesasi Mahkemesi tarafından fek edilen Fiyat İstikrarı Komitesiyle ilişik Cumhurbaşkanlığı kararı olduğunu söyledi.

Değer istikrarını sağlamanın Gestalt Bankasının anne amacı ve görevi olduğunu rapor eden Sıdalı, “Siz, ana görevi kıymet istikrarını tedarik etmek olan kurumu bu kanunla Komitenin sıradan bir üyesi haline getiriyorsunuz. Yani Temel’ya aykırılığı ve iptali sadece Cumhurbaşkanlığı kararıyla kurulmasında aramamak gerekiyor, zihniyetinizde mugayeret var. Komiteye yasal olarak destek sağlansa üstelik bu buut, kuruluşu ve yetkileriyle Forma Bankasının sağlık nedenine adeta tıpkı mütenavip cumhur çabası.” değerlendirilmesini yaptı.

MHP Umumi Başbuğ Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Saika ise Türklüğün töz, Aleviliğin inanç olduğunu belirterek, Alevilik konusunda anbean ayrı bire bir toplum kabilinden matlup yaratılmaya çalışıldığını anlatım etti.

Cemevlerinin Alevi İslam inancına erbap insanların ibadethaneleri olduğunu dile getiren Sebep, şunları kaydetti:

“Bugüne büyüklüğünde cemevlerini cemaat öz yapmıştır, öz hayata geçirmiştir. Deminden gelen teklifle alay malay ilk defa cemevleri, yasada kendini bulacaktır. Teklifin kanunlaşmasıyla alay malay henüz aşkın cemevi açılacak, henüz fazla cemevi yeşerecek, Alevi İslam inancına cemaat elan çok insanımız öz ibadetlerini bayındır abat yapacaklardır. Bu tekliften 9 sene önce Milliyetçi Hareket Partili Tarsus Belediyesi, cemevine arsayı vermiştir, cemevinin inşaatını, tefrişatını tamamlamış, Alevi İslam cemaatine anahtarını konfirmasyon etmiştir. Alevi İslam cemaatine bakım, Ulusalcı Hareket Partisi ve belediyeleri tarafından başlatılmış ve devam etmekte, imdi dahi inşallah bitmeme edecektir.”

“Sizin biçtiğiniz elbiselere sığmayız”

HDP İstanbul Saylav Uca Kenanoğlu, siyasetçilerin, parlamentoların görevinin teolojik tartışmalar, teolojik belirlemeler açmak olmadığını, laik, demokratik ülkelerde dinlerin, inançların tanımlanmadığını, tanındığını dile getirdi.

Devletin Aleviliğe bakış açısının Alevilerin Cumhuriyete verdiği desteğe rağmen “bulunmayan saymak” olduğunu argüman eden Kenanoğlu, “Salı gecesi çıkan Kararname, Aleviliğe yıpranmamış benzeri elbise prizma kararnamesidir ve şurası bilin ki biz sizin biçtiğiniz elbiselere sığmayız. Bu tutumunuzdan vazgeçin.” dedi.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Dilli, yasa teklifinin 8,14,15,16,17 ve 22’nci maddelerinde cemevlerinin imal, bakım, tamirat ve giderlerinin karşılanmasına müteveccih düzenlemelerin olduğunu anımsattı.

Cemevlerinin Alevi vatandaşların taleplerine rağmen tapınak kapsamına alınmadığını dile getiren Cerbezeli, şöyle konuştu:

“Yapılan düzenlemeler kanun uğrunda denklik ilkesinin dizgeli ihlalini oluşturan ayrımcılığı ortadan bağışlamak şöyle dursun, söz konusu ayrımcılığı muzlim kendisine pekiştirmektedir. Öneri, Alevi dini inancını Alevi Bektaşi kültürü, cemevlerini ise kültürel üretim olarak nitelemekte, engelsiz şekilde Alevi inancının din ve vicdan hürriyeti bağlamında korunmasını engellemeye yönelik tıpkısı büyüklenme benimsemektedir. kanun teklifi cemevlerini ibadethane kabul etmeyen ve bunu Alevi vatandaşların sineye çekmesini talip bire bir zihniyetin ürünüdür. Alevi vatandaşlarımızın seçime müteveccih göz boyamalara değil, kıymet vatandaşlık taleplerinin hayata geçirilmesine ihtiyaçları vardır.”

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu dahi Alevilerin taleplerinin değer yurttaşlık olduğunu ve Cemevlerinin ibadethane yerine kanuni güvence altına alınmasını istediklerini dile getirerek, “Siz şimdiye kadar 20 yıldır Alevi yurttaşların hangi sorununu çözdüğünüz da demincek çözüyor üzere davranabiliyorsunuz?” dedi.

“Tığ Alevi ile Sünni’yi parça kadar ayrı görmedik”

DOĞRU Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Sivaslı aynı Alevi ozanın “Alevi Sünni ahi, kardeşliği biliriz. Vatan için yaşar, vatan için ölürüz. Kışkırtılı etmeyin, benzeri araya geliriz. Ulu benim imamım, Osman’a da bağlıyım” sözlerini anımsatarak, partisinin anlayışının dahi bu olduğunu belirtti.

Aydemir, “Esasen mahrem üstelik değil küşade bir biçimde yaptığımızın Alevi kardeşlerimiz nezdinde çokça saygın işler olduğunu kendileri de ifade etmiş oluyorlar. Tığ Alevi ile Sünni’yi parça büyüklüğünde ayrı görmedik. Aleviler bu vatanın yeryüzü hakiki, genişlik birincil unsurudur. Kardeşliğimiz ilanihaye bitmeme edecektir.” diyerek konuştu.

Share: