Danıştay İstanbul Sözleşmesi kararını açıkladı

Danıştay İstanbul Sözleşmesi’ni fesheden Cumhurbaşkanlığı kararının fesih istemini reddetti. 19.07.2022, Sputnik Türkiye Danıştay 10. Dairesi, kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi adına aşina “Kadına Yönelik Hız ve Karı İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin feshine ilgilendiren 20 Mart 2021 günlü Cumhurbaşkanı Kararının tağyir istemini reddetti.İstanbul Sözleşmesi’nden incizap kararına cebin açılan davaları duruşmalı gören Danıştay 10. Dairesi, sözleşmenin feshine ilişik 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptali istemli incelemesini tamamladı.Daire, Reisicumhur Kararının iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.Kararın iptali amacıyla bir nice sorun açılmıştıKamuoyunda İstanbul Sözleşmesi yerine bilinen “Kadına Müteveccih Hüküm ve Sülale İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dayalı Avrupa Konseyi Sözleşmesi”, Cumhurbaşkanı Kararının, 20 Mart 2021’de Resmi Gazetede yayımlanmasıyla Türkiye Cumhuriyeti aracılığıyla feshedildi.Reisicumhur Kararında, “Türkiye Cumhuriyeti yerine 11 Mayıs 2011’de imzalanan ve 10 Gücük Ay 2012 tarihli Hükûmet kararı ile onaylanan Kadına Yönelik Yol ve Karı İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin, Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. maddesi layıkıyla değişmeyen verilmiştir” denildi.Feshe ait Reisicumhur Kararı, kavil hükümleri mucibince Avrupa Komisyonuna bildirimden 3 ay sonradan yürürlüğe girdi ve Türkiye yöntemince sözleşmeden ayrık oldu.Bunun üstüne Reisicumhur Kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştayda haddinden fazla sayıda sevgili açıldı.Danıştay 10. Dairesi, açılan davalarda yürütmenin durdurulması istemlerini reddetmiş, halel istemlerini ise duruşmalı namına ele almıştı.Duruşmalarda, Danıştay Savcısı, “benzeri muamele ne usule makul kuruluş edilmişse benzeri usule uyularak feshedilmesi gerekmektedir. TBMM’nin makul bulma kanunuyla yürürlüğe giren tıpkı anlaşmanın feshi ancak TBMM’nin uygun bulma kanunuyla kaldırılması kararı ve cumhurbaşkanının makul bulmasıyla yürürlükten kaldırılacaktır. Sadece cumhurbaşkanı kararıyla feshedilemez” görüşünü dile getirerek, işlemin iptaline karar verilmesini istemişti.Türkiye’nin Avrupa Konseyi Periyot Başkanlığı sırasında İstanbul’da imzaya açılan uyuşma, “İstanbul Sözleşmesi” olarak anılıyor.Türkiye, anlaşma 11 Mayıs 2011’de imzaya açıldığında önce imzayı atmış, 24 Son Teşrin 2011’de parlamentosunda değişik ülkelerden önceki onaylamış ve onaylama sürecini sonuçlandıran Kabine Kararının 8 Mart 2012’de, Dünya Kadınlar Gününde Resmi Gazete’de yayımlanmasını peşinden, 14 Mart 2012’de onaylama belgesini Avrupa Konseyi Sekreteryası’na sunan önceki talih olmuştu.

Share: