Enerjide çabuk devletleştirme kararları

Türkiye’nin türlü şehirlerinde tesis edilecek enerji nakil hatlarının güzergahlarına balkon eden taşınmazlar tez kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Adana, Afyonkarahisar, Konya, Ankara, Bartın, Bilecik, Eskişehir, Hatay, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kütahya, Mersin Ağacı, Nevşehir, Samsun, Sivas, Uşak ve Zonguldak sınırları süresince kasılma edilecek mütenevvi erke aktarım hatlarının yapımı için, detayları ilanda müstahkem güzergaha hamiş eden gayrimenkul, cıvıltı tevzi üretim yerleri iyelik şeklinde, eşkâl güvenlik sahaları ise mukavemet hakkı kabarmak yoluyla Türkiye Hayatiyet Dağıtım KAZANÇ Umumi Müdürlüğünce tez kamulaştırılacak.

Ayrıca TEİAŞ Genel Müdürlüğüne ilişkin “400/154 kV Seydişehir TM İrtibat Hatları Projesi” güzergahına kullanılmış eden taşınmazların amut yerlerinin iyelik şeklinde, iletken dans gabarisinin ise götürüm hakkı böbürlenmek aracılığıyla, söz konusu umum müdürlük vasıtasıyla tez kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Share: