Enerjide çabuk kamulaştırma kararları

Türkiye’nin mütenevvi illerinde yapılacak türlü erke projeleri amacıyla gâh gayrimenkul tez kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhur Reisi kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna bakarak, Bayburt’un Demirözü ilçesine gaz ulaştırılabilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan RMS-A site methal istasyonunun yapımı amacıyla Esentepe Mahallesi sınırları içindeki 1696 cezire, 10 parsel numaralı taşınmazın tapuda Hazne namına tescil edilmek aracılığıyla Enerji Piyasası Aranjman Kurumu (EPDK) vasıtasıyla acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Türkiye Ruh İletim ATLATMAK (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ilişik “154 kV Polateli 380 TM İrtibatları Projesi” güzergahına balkon fail yurt, fidan yerlerinin sahiplik şeklinde, iletken raks gabarisinin ise direnç hakkı kabarmak aracılığıyla çabuk kamulaştırılacak.

“154 kV Pülümür TM İrtibat Hatları Projesi” kapsamında gösterilen taşınmazların birlikte TEİAŞ yoluyla çabuk kamulaştırılması yapılacak.

Ayrıca, Manisa’nın Soma ilçesinde kurulacak Soma Kolin TES Elektrik Üretim Tesisi için lüzumlu kâh taşınmazların, tapuda Kaynak yerine tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Aranjman Kurumu tarafından acele kamulaştırılması işlemleri gerçekleştirilecek.

Share: