Garo Paylan’dan Namına “Evet Alevilerden Sanane, Sen Hıristiyansın” Diyen AKP’li Öztürk’e: “Iri Tıpkısı Ayrımcılığa İmza Attı, Ego İnsanım Seçme Şeyden…

TAMER ARDIL ERŞİN

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, TBMM Traksiyon ve Bütçe Komisyonu’nda; cemevleriyle ilgilendiren düzenlemenin üstelik vadi aldığı torba yasa teklifinin görüşmeleri sırasında kendisine “Evet Alevilerden sana hangi? Aleviler Mütedeyyin, sen Hıristiyansın” diyen AKP Giresun Saylav Cemal Öztürk’e aksülamel gösterdi. Paylan, “Iri bire bir ayrımcılığa imza attı. Ego insanım seçkin şeyden geçmiş. Demokrat kendisine ayrımcılığa uğrayan Alevilerin derdi, benim dahi derdim” dedi.

HDP Diyarbakır Mebus Garo Paylan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda torba kanun teklifinin görüşmeleri sırasında AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk’ün kendisine yönelik “Evet Alevilerden sana hangi? Aleviler Mutekit, sen Hıristiyan’sın” sözünü ANKA Vukuf Ajansı’na değerlendirdi. Paylan, Alevilerin taleplerinin testis yasa içerisine maddelere indirgendiğini ve bunun Alevilere müteveccih aynı “taşlama” olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

“Alevilerin cemevlerinin ibadethane statüsüne kavuşması için talepleri var, ama bu yasada yalnızca cemevlerinin su ve cıvıltı giderlerinin karşılanması üzere maalesef yaya düzenlemeler söz konusu. Ego bunu da taşlama adına değerlendiriyorum. Fiyat yurttaşlık taleplerini komisyonda dillendirdiğim zaman AKP sıralarından homurtular geldi. ‘Efendim, bölücülük yapıyorsunuz’ diye niteleyerek ifadelerde bulunuldu. Yeryüzü incitici tarafı de yarkurul milletvekillerinden Cemal Öztürk, ‘Evet sen Alevi değilsin, Hıristiyan’sın, Alevilerin derdinden sana hangi’ demekle şişman benzeri ayrımcılığa imza attı. Ben insanım seçkin şeyden ilk. Demokrat namına ayrımcılığa uğrayan Alevilerin derdi, benim birlikte derdim. Antrparantez Alevilerin derdi, Sünni milletvekillerinin derdi da olmalı.”

Paylan, Öztürk’ün kendisinden defo dilerken kullandığı “Hıristiyanlığın peygamberi vardır, Müslümanlığın peygamberi vardır, kitabı vardır. Filhakika ilahi dinlerin bilcümle öyledir. Aleviliğin ayrı bir peygamberi, kitabı olmadığını bildirmek kastıyla sözleri akman etmişimdir” ifadelerini ise şöyle yorumladı:

“Aleviliğin ne olduğunu Aleviler tanımlarlar. Aleviliğin içinde muhtelif tanımlamalar ve yorumlar söz konusu. Bire Bir Sünni Müslümanların içerisinde olduğu gibi. Sünni Müslümanlar içerisinde de muhtelif yorumlar var. Hıristiyanlığı, Ortadoksluğun, Katolikliğin içre dahi değişik yorumlar var. İnanç sahipleri öz inançlarını tanımlarlar. Devlete düşen, milletvekillerine, Meclis’e sakıt, bu tanımlara utanmak duymaktır. Ama ürkmek duymuyorlar, bütün bilakis hadsizlik yapıp başkasının inancını tanımlamaya kalkıyorlar. Bunu kınıyorum, bu ifadeye halen bitmeme ediyorlar komisyonda şu anda. ‘Alevilik bire bir inanç değil kültürdür’ diyebiliyor AKP’li mebus Uğur Aydemir. Bu Alevilere tıpkısı hakarettir. Alevilik tıpkı inançtır, Alevilerin ibadethanesi cemevidir. Alevilik içindeki değişik yorumların üstelik hepsini saygı duyulması gerekir. Alevilerin ortaklaştığı tıpkısı laf vardır, cemevleri ibadethanemizdir diyor bilcümle Aleviler. Bize düşen dahi onlara içtinap etmek duymaktır. Amma maalesef bu kaçınmak milletin meclisinde gösterilmiyor”

Share: