Hdp’li Ermiş Orhan Işık Icra Vekili Bilgin’e İşçi Ölümlerini Sordu

HDP Van Milletvekili Aziz Orhan Işık, son bire bir haftada Ankara’da eroin işçisi Ömer Türlü, Gaziantep’te yapım işçisi Mürtefi Taşar, itfaiye işçisi Remzi Mutafoğlu, Iğdır’bile yapım işçisi Erhan Kurt, İstanbul’dahi hastanede güvenlik görevlisi olan Tuğrul Okudan, gemide kaptan olan Koşuk Balcı, Sakarya’bile ayrımsız firmada ısı elektrik işçisi olan Muhsin Kısım, Konya’da inşaat işçisi İbrahim Demircan, Mersin’de yapım işçisi Emrah Aslan, Bursa’bile Suriyeli inşaat işçisi Abdurrahman Ahmet’in yaşamını yitirdiğini hatırlattı. Işık, iştirakçi ölümlerini Say ve Toplumsal Düzenlilik Bakanı Vedat Bilgin’e sordu.

HDP Van Milletvekili Aziz Orhan Işık iştirakçi ölümlerini TBMM’ye taşıdı. Işık, Mücahede ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yanıtlaması istemiyle hazırladığı istifham önergesini TBMM’ye sundu. Önergede şu ifadeler yer aldı:

“İSİG MECLİSİ’NİN DERLEDİĞİ VERİLERE GÖRE 2021 YILINDA İŞ CİNAYETLERİNDE SUNU BIR IKI 2.170 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİR”

“Türkiye’de mukteza inhibütör tedbirler alınmadığında iş cinayetleri sistemli bire bir şekilde bitmeme etmektedir. Değme sene sunma birkaç iki bin kişinin bu cinayetler kapsamında yaşamını yitirdiği kamuoyuna yansımaktadır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG Meclisi) basın ve diğer ara sıra kaynaklardan derlediği verilere göre 2021 yılında aksiyon cinayetlerinde genişlik beş alti 2.170 işçi yaşamını yitirmiştir. Ağustos ayında 186 ve 2022 yılının ilk sekiz ayında 1202 işçinin yaşamını yitirdiği işyerlerinde kalıcı, yasaklayıcı tedbirler alınmamaktadır. İSİG Meclisi’nin kamuoyuna duyurduğu raporlarına göre 2013 yılından bu yana 18.280’den çok işçi, gerekli önlemler alınmayan hareket cinayetlerinde yaşamını yitirmiştir. Alelhusus tarım ve inşaat sektörlerinde vasıta dışılık zımnında hareket cinayetlerinde yaşamını yitirenlere, hareket kazası ve iz hastalığı geçirenlere ilgili verilerin kaydı evet tutulmamaktadır evet birlikte natamam tutulmaktadır.

“İŞYERLERİNDE TEDBİRSİZLİK ÖLÜM GETİRMEKTEDİR”

16 Ilkgüz 2022’de Van-Hakkari karayolunun Güzeldere mevkiinde tünel inşaatında etkin işçilerden ikisi yaşamını yitirdi. Limak ve Gökçenay firmalarının taşeronu olan Ölmez-Ertuş firmasının işçileri olan Vanlı iştirakçi Yusuf Sönmez ve Diyarbakırlı iştirakçi Şafak Polat bile 20 yaşındaydı. Sonuç tıpkı haftada Adana’dahi orman işçisi Düş Durakçı, Kastamonu’dahi yapım işçisi Abdurrahman Birgün, orman işçisi Yaşar Sarıcı, Urfa’üstelik yapım işçisi Mustafa Tığ, Samsun’bile otel müteharrik Mustafa Şeker Hastalığı, Malatya’da inşaatta etkin Fatih Kızılkaya, Mesut Gündoğan ve Mehmet Gürültü, Ankara’üstelik Eroin işçisi Ömer Kalem, Gaziantep’te yapım işçisi Mualla Taşar, itfaiye işçisi Remzi Mutafoğlu, Iğdır’dahi inşaat işçisi Erhan Aldanmaz, İstanbul’da hastanede güvenlik görevlisi olan Tuğrul Okudan, gemide kaptan olan Koşuk Balcı, Sakarya’üstelik bire bir firmada ısı yalıtım işçisi olan Muhsin Hane, Konya’dahi inşaat işçisi İbrahim Demircan,  Mersin’de inşaat işçisi Emrah Aslan, Bursa’bile Suriyeli yapım işçisi Abdurrahman Ahmet yaşamını yitirmiştir. Yaşamını yitirenlerin dışında okkalı yaralanan, sürekli benzeri şekilde mânialı olan işçilerin olduğu bilinmektedir. İşyerlerinde tedbirsizlik ahiret yolculuğu getirmektedir.”

Vekil Bilgin’e yöneltilen sorular şöyle:

“16 Eylül 2022’de Van-Hakkari yolu üstünde Güzeldere tüneli inşaatında yaşamını yitiren 20 yaşındaki işçiler Yusuf Sönmez ve Şafak Polat’ın ölümü karşı düzenlenen aynı soruşturma kâin mudur? Türkiye’de 2020-2022 döneminde işyerlerinde ‘işe mecbur ahiret yolculuğu sayısı’ kaç olmuştur? Bu ölümlerin sebeplerine göre dağılımı nasıldır? Bu ölümlerin gözyaşı ve cinsiyet dağılımı nasıldır? Türkiye’de 2020-2022 döneminde işyerlerinde ‘işe kapalı kazalarla özürlü olan yaşama sayısı’ kaç olmuştur? Türkiye’de mültecilerin geçirdiği iş kazaları ve maruz kaldıkları iz hastalıklarına ait Bakanlığınızın benzeri marifet derlemesi yahut raporu bulunan mudur? 2011-2022 yılları beyninde Türkiye’de yaşamını yitiren mülteci işçi sayısı ve bu kişilerin uyruk, seks, gözyaşı kabilinden göstergeleri nedir? Türkiye’de işyerlerinde tedbirsizlik nedeniyle yaşanan ölümlerden bakanlığınızı siyaseten mesul görüyor musunuz? Bu sorumluluğun gereği adına yaşamını yitirmiş işçilerin ailelerine sunduğunuz ruh bilimsel, kazançlı ve içtimai destekler nelerdir?”

Share: