Içtimai göz projesinde hak sahibi olamayanlar müracaat ücreti ferasetsiz alabilecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçkin Ankara’da detaylarını açıkladığı ve adı “İlk Evim, İlk İş Yerim” kendisine belirlenen kampanyası nazik yankı uyandırdı.

SON MÜRACAAT TARİHİ 31 EKİM

Başvurular proje ilindeki Ziraat Bankası ve Ahali Bankasının çıkışlı şubeleri ve e-Celal aracılığı ile yapılacak. Bankalar eliyle yapılacak başvurular, 14 Ilkgüz- 31 Ilk Teşrin 2022 tarihleri arasında akseptans edilecek. e-Ihtişam başvuruları ise 28 Ilk Teşrin’de sona erecek. Hane tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında referans yapılacak.

REFERANS BEDELİ 500 TL

Hak sahiplerinin basamak tipleri, ihale yapıldıktan sonra “ev belirleme kurası” ile belirlenecek ve müracaat bedeli 500 teklik olacak. Başvurular “Martir Aileleri, Yıldırı, Harp ve Misyon Malulleri”, “Sunu birkaç yüzdelik 40 sakat vatandaşlar”, “emekliler”, “18-30 gözyaşı arasındaki gençler” ve “Sair alıcı adayları” imkânsız üzere 5 kategoride akseptans edilecek.

KAZANAMAYANLAR ÜCRETİNİ GERİ ALABİLECEK

Yeterli talebin oluşmaması yahut zorlayıcı esbap dolayısıyla projenin gerçekleştirilememesi halinde müracaat sahiplerine bilgi verilecek. Cılız, doğruluk sahibi olamayanlar referans bedellerini, kura keşide tarihinden itibaren 5 (ilkokul) iş günü sonrasında Müracaat yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM’lerinden et kafalı alabilecektir.

240 KAMER MEHIL YAPILACAK

Başvurusu toplanacak konutların, adet, brüt metrekare, net metrekare ve şerefiyeli satma fiyatları, ihalesi yapıldıktan sonradan belirlenecek. Konutların satışı, yüzdelik 10 başlarken, 240 kamer vadeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden kamer itibarıyla başlayacak şekilde yapılacak. Doğruluk sahiplerinin konutlarına ilgilendiren artan vecibe bakiyesi ve mahiye taksitleri seçme yılın sülale ve orak ayı aylarında oluşmak amacıyla yılda 2 kez, aynı eski 6 aylık dönemdeki vazifeli mahiye çoğalma oranı dikkate alınarak İdarece belirleme edilen oranda artırılacak.

MÜRACAAT ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, referans sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,Proje mülk sınırları içerisinde 1 yıldan beş altı olmamak koşulu ile tevakkuf ediyor olması veya Proje memleket nüfusuna mukayyet olması,Konut satın kabul etmek üzere başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üstüne T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının elan ilk Şişko Hane İdaresinden hane satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Yıldırı, Savaş ve Hizmet Malulleri kategorisi aut).Aylık evre halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş şeş çocukları), sunma çok kesin 16.000₺ (İstanbul İli için 18.000₺) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları, müracaat tarihi itibariyle azık, el, vs. temas makule aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere mecmu derece halkı aylık açık gelirinin toplamı) (Şehit Aileleri, Terör, Savaş ve Uhde Malulleri kategorisi hariç)Ayrımsız sekmen halkı yerine, yani kişinin kendisi ve eşi hesabına sadece tıpkı nüsha müracaat yapılabilecektir, şappadak çok müracaat yapılması durumunda başvurular çürük sayılacaktır.Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonraları doğan vatandaşlarımız başvurma edebilecektir.Şehit Aileleri, Yıldırı, Savaş ve Vazife Malulleri Kategorisine; TOKİ ve Sosyal Asayiş Kurumu sisteminden “DOĞRULUK SAHİPLİĞİ” onaylananlar referans yapabilecektir. Kesim aşamasında hane başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde sonuç 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dair isim pusat sisteminden alacakları doküman veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait vesika istenecektir.Share: