Kanada’nın Quebec eyaletinde 14 saylav, Kral Charles’a sevgi yeminini reddetti

Kanada’nın Quebec eyaletinde Kral Charles’a ulam yemini krizi yaşanıyor. Kullanılmamış seçilen 14 milletvekili, Kanada Anayasası’nda Kral Charles’a deneştirme kısmına itiraz etti. Parti Quebecois Lideri Paul St-Pierre Plamondon, yeminin manidar ve istekle olması gerektiğine inandığını belirterek, Quebeclilerin bir monarşiye kasem etmeye katiyen talep göstermediğini kaydetti.

“BU YEMİN DELİ GÖMLEĞİ”

St-Pierre Plamondon, mebusluk yemininin “Quebec halkının seçilmiş her temsilcisini iki yüzlülüğe mahkum ettiğini” ifade ederek, “Bu ant; hep partilerden seçilenleri, inanmadıkları bire bir şeye ve zımnında hile yere ant etmeye, sözünün değerini lekelemeye ve bunu evvel eylemde yurttaşların temsilcisi namına yapmaya zorlayan tıpkı sapık gömleği” dedi.

YEMİN ETMEYİ REDDETTİLER

Quebec’in özgür ayrımsız oran olmasını savunan Quebec Solidarity üyesi 11 milletvekili üstelik, içeriğinde Kral’a bağıntı ifadeleri bulunan yemini etmeyi reddetti. Quebec Solidarity Sözcüsü Gabriel Nadeau-Dubois, namına öğür üyelerinin yasama meclisine girmelerine, tartışmalara katılmalarına yahut fikir kullanmalarına müsaade verilmeyeceğini, ancak yasama görevlerine ve maaşlarına erişebileceklerinin söylendiğini duyurdu.

ANAYASAYA GÖRE KRALİYETE YEMİN ETMEK GEREKİYOR

Kanada Anayasası’na bakarak, tam eyalet teşri meclislerinin ve federal yasama kurulu üyelerinin göreve başlamadan geçmiş kraliyete sadakat ifadelerinin da bulunduğu bire bir metinle ahit etmeleri gerekiyor. Quebec eyalet yasaları, eyalet parlamentosuna seçilenlerin, kraliyete sadakatin yanı sıra Quebec halkına da ikinci tıpkısı ant ile bağlılık bildirmelerini zorunlu kılıyor.

Share: