Kayıtlı istihdam teşvik ediliyor

Karabük Toplumsal Asayiş İl Müdürü İsmail Saika, içtimai güvenliğin önemine ilişik açıklamalarda bulunarak, kılavuzluk anlayışını anne alan aynı formül ile mukayyet istihdamı isteklendirme etmeye çalıştıklarını söyledi.

Karabük Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyareti sırasında açıklamada mevcut İl Müdürü Sebep, araç dışı istihdamın çalışanların Toplumsal Düzenlilik Kurumu’na hiç bildirilmemesi evet bile mesai zaman veya kazançlarının eksik bildirilmesi olduğunu belirtti. Ülkede toplumsal güvenliğin, anayasal benzeri hak adına Anayasa’nın 60’ıncı maddesinde saha kayran “Tümce, toplumsal düzenlilik hakkına sahiptir. Izzet, bu güvenliği sağlayacak zaruri tedbirleri alır ve teşkilatı kurar” hükmü ile garanti altına alındığını nâkil Saika, “Bu görevin yürütümü üstelik Içtimai Güvenlik Kurumu’na verilmiştir. Çalışanların içtimai güvenlik sistemine dahil olmaları hak ve bir zamanda tıpkı yükümlülüktür. Çalışmaya başlayan bütün kanunen katiyetle toplumsal asayiş sistemine dahil görünmek zorundadır. Çalışanlar kanunen bu hakkın namına getirilip getirilmediğini işverenden isteme ve hesabına getirilmediği takdirde kanuncu yollara müracaat haklarına sahiptir. İşverenler açısından üstelik gerek kendisini gerekse beraberinde çalıştırdığı kişileri toplumsal asayiş kurumuna yansıtmak zorundadır” dedi.

Toplumsal güvencenin faydaları

Sosyal güvencenin sigortalı etkin kişilere birçok kâr sağladığını tamlayan Saika, “Bunlardan koca olanlardan bazıları şunlardır. Sigortalı müteharrik gönül ve ev bireyleri afiyet hizmetlerinden yararlanabilirler. Sigortalı çalışanlara aksiyon kazası, çığır hastalığı, çor ve üvey anne muattal nedenleriyle çalışamadığı sürelerde maaşının işveren eliyle ödenmeyen kısmını bastırmak amacıyla geçici aksiyon göremezlik ödeneği ödenir. Sigortalı çalışanlara hisse senedi kazası yahut iz hastalığı zımnında kısmen veya tamamen çalışamaz duruma gelmesi halinde sonsuz iş göremezlik geliri bağlanır. Sigortalının ocak bireylerine, sigortalı iş kazası yahut patika hastalığı zımnında hayatını kaybetmesi halinde ahiret yolculuğu geliri bağlanır. Sigortalı temas nedenle sakatlanıp çalışamaz duruma geldiğinde yanlış aylığı bağlanır. Sigortalı, mahsus aynı yaşa geldiğinde yeniden prim şartlarını da sağlıyorsa namına ihtiyarlık aylığı bağlanır. Sigortalı öldüğünde adam ve çocukları ile ana ve babasına ölüm aylığı bağlanır. Cenaze yardımı ve emzirme ödeneği ödenir” diye niteleyerek konuştu.

Belirli tıpkısı tasrif dahilinde verilen farklı hizmetlerin birlikte aksatılmadan sürdürülmesi bakımından İl Müdürlüğü namına mükemmel personelle, çalışanlara ve işverenlere yönelik namına brifing ve kösemenlik faaliyetleriyle işyerleri, işyerlerinin sadık olduğu sivil toplum kuruluşları, basın işaret kuruluşlarının ülfet edildiğini, bu gruplar marifetiyle kamuoyuna yönelik muhtelif bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirildiğini vurgulayan Saika, şunları kaydetti:

“Bu faaliyetlerde işverenlere ve çalışanlara içtimai güvenliğin önemi, taşıt dışı istihdamın menfi sonuçları, toplumsal asayiş doğruluk ve yükümlülükleri, uygulanmakta olan sigorta prim teşvikleri, yapılandırma üzere konularda hem çalışanlar hem birlikte işverenler bilgilendirilmekte. Sigortasız iştirakçi çalıştırma, sigortalı iştirakçi çalıştırmaktan haddinden fazla daha değerli ve riskli.” – KARABÜK

Share: