Kuzeydoğu Rum genel ağ ulaşım oranları açıklandı

Erzurum, Erzincan, Bayburt, Dert, Kars, Iğdır, Ardahan illerinin uçurum aldığı Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde 2021 yılında yüzdelik 86,6 olan internete erişim oranı bu yılın ilk 3 ayında yüzdelik 88,2’ye yükseldi.

2022 yılının önce 3 ayında İstatistiki Mıntıka Birimleri Sınıflaması 1.Düzeye göre hanelerde İnternet ulaşım oranı; İstanbul Bölgesinde yüzdelik 98,7, Mağrip Marmara Bölgesinde yüzdelik 90,5, Iye Bölgesinde yüzdelik 94,4, Doğu Marmara Bölgesinde yüzdelik 94.0, Günindi Anadolu İstatistik Bölgesinde yüzdelik 98,3, Akdeniz Bölgesinde yüzdelik 92,1, Itidalli Anadolu Bölgesinde yüzde 91,6, Batı Karadeniz’de yüzde 89,1, Doğu Karadeniz Bölgesinde yüzde 90.9, Kuzeydoğu Küçük Asya Bölgesinde yüzde 88,2, Ortadoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 90,4, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yüzdelik 93,9 adına kaydedildi.

Hanehalkı Enformatik Teknolojileri (BT) Tasarruf Araştırması 2022

İnternete ulaşım imkanı olan merhale oranı yüzdelik 94,1 oldu. Hanehalkı enformatik teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre; 2022 yılında hanelerin yüzdelik 94,1’inin evden İnternete erişim imkanına ehil olduğu gözlendi. Bu azamet, sabık sene yüzdelik 92,0 kendisine gerçekleşti.

İnternet muvasala imkanı olan ayak oranı İstatistiki Nahiye Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1. Düzeye bakarak, sunu faziletli olan bölgeler sırasıyla, yüzdelik 98,7 ile TR1 İstanbul (İstanbul), yüzdelik 98,3 ile TR5 Günindi Küçük Asya (Ankara, Konya, Karaman) ve yüzde 94,4 ile TR3 Ege (İzmir, Görgülü, Denizli, Muğla, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Yardımcı) olarak gerçekleşti.

İnternet Kullanan Bireylerin Oranı Yüzde 85,0 Oldu

İnternet kullanım oranı, 16-74 yaş grubundaki bireylerde 2021 yılında yüzdelik 82,6 iken 2022 yılında yüzdelik 85,0 oldu. Erkeklerin İnternet kullanım oranının 2022 yılında yüzde 89,1, kadınların ise yüzdelik 80,9 olduğu görüldü.

İnterneti Eğlenceli Kullanan Bireylerin Oranı Yüzdelik 82,7 Oldu

Bireylerin yüzdelik 82,7’sinin, 2022 yılının geçmiş 3 ayını havi dönemde İnterneti düzenli kendisine kullandığı görüldü. Eğlenceli kendisine İnternet kullanan erkeklerin oranı yüzde 86,9, kadınların ise yüzde 78,6 oldu.

E-Şevket Hizmetlerini Kullanan Bireylerin Oranı Yüzdelik 68,7 Adına Gerçekleşti

Son 12 ay süresince hususi amaçla resmi makamların web sitelerini ve uygulamalarını kullanan ve İnternet üzerinden amme hizmetlerinden yararlanan bireylerin oranı yüzde 68,7 oldu. E-ihtişam hizmetlerini tasarruf amaçları arasında, yüzde 64,4 ile resmi makamlar veya kamu hizmetleri eliyle kendisi için saklanan şahsi bilgilere erişme ilk sırayı aldı. Bunu, yüzde 48,5 ile amme kurumlarından veya amme hizmetlerinden benzeri randevu ahiz veya rezervasyon yaptırma ve yüzde 44,1 ile amme kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme izlem etti.

İnternet üzerinden mal yahut bakım mübayaa evet birlikte sipariş ödeme oranı yüzde 46,2 oldu.

Son 12 ayda İnternet kullanan bireylerin İnternet üzerinden özel kullanım üzere mülk veya hizmet satın alma evet üstelik ısmarlama verme (e-tecim) oranı, 2021 yılında yüzde 44,3 iken 2022 yılında yüzdelik 46,2 oldu. Cinsiyete göre İnternet üzerinden servet yahut bakım satın alma ya da havale verme oranı erkeklerde yüzde 49,7 iken kadınlarda yüzdelik 42,7 oldu. Bu kerem, tıpkısı esbak sene sırası ile yüzdelik 48,3 ve yüzdelik 40,3 yerine gerçekleşti.

Bu cesamet, en son mülk yahut bakım mübayaa ya de havale ödeme zamanlarına bakarak incelendiğinde; bireylerin yüzdelik 33,6’sının sonuç 3 ay zarfında (2022 yılı evvel 3 kocaoğlan) dünyalık yahut bakım satın aldığı ya üstelik havale verdiği görüldü. Bu büyüklük, güzeşte yılın son 3 kocaoğlan zarfında (2021 yılı evvel 3 ayı) yüzde 32,4 oldu.

İnternetten Genişlik Çok Yüzde 71,3 ile Giyim, Ayakkabı ve Aksesuar Satın Alındı

İnternet üzerinden 2022 yılının geçmiş 3 ayı içerisinde dünyalık veya hizmet satın düz ya dahi ısmarlama veren bireylerin en fazla satın aldığı para, yüzde 71,3 ile giysi, ayakkabı ve aksesuar oldu. Bunu, yüzdelik 50,2 ile lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatlar, yüzde 41,9 ile besin ürünleri, yüzdelik 28,7 ile saflık ürünleri, zatî hizmet malzemeleri ve yüzde 27,4 ile kozmetik, görk ve afiyet ürünleri izlem etti.

İnternet üzerinden en aşkın satın alınan dünyalık türleri cinsiyete bakarak incelendiğinde; erkeklerin yüzde 64,7 ile çul, başmak ve aksesuar, yüzde 51,1 ile lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatlar ve yüzdelik 40,9 ile gıda ürünleri; kadınların ise yüzdelik 78,4 ile çul, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 49,2 ile lokantalardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapılan teslimatlar ve yüzdelik 43,0 ile gıda ürünleri satın aldığı görüldü.

Sunma aşkın satın alınan veya abone olunan sayısal içerik yüzdelik 26,4 ile film veya dizi film takip hizmeti oldu.

İnternet üzerinden 2022 yılının önceki 3 ayı içerisinde servet veya bakım satın alan ya birlikte sipariş veren bireylerin en aşkın satın aldığı veya abone olduğu dijital muhteva, yüzde 26,4 ile film veya dizi film izlem hizmeti veya tenzil oldu. Bunu, yüzdelik 23,2 ile enstrüman dinleme hizmeti veya enstrüman indirme ve yüzde 15,1 ile yazılımları inzal (çıkarma yükseltmeleri karışma) strateji etti.

Bu bireylerin sunu aşkın satın aldığı çevrimiçi hizmetler ise, yüzdelik 21,0 ile web sitesi veya aplikasyon üzerinden muvasala hizmeti (otobüs, tren, uçak ve gemi bileti) satın alımı, yüzde 14,9 ile kültürel etkinliklere (beyaz perde, temsil, konser, fuar vb.) bilet kabul etme ve yüzdelik 13,4 ile İnternet veya müteharrik telefon angajman aboneliği oldu.

İnternet üzerinden öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı yüzdelik 15,9 oldu.

İnternet üzerinden sonuç 3 ay süresince yetişek, mesleki veya özel amaçlar için öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı, 2021 yılında yüzde 17,1 iken 2022 yılında yüzdelik 15,9 oldu. Bu oranın 2022 yılında rical için yüzdelik 15,6, kadınlar için ise yüzdelik 16,3 olduğu görüldü.

Bireylerin Yüzde 82,0’ı Whatsapp Kullandı

Bireylerin genişlik çok kullandıkları toplumsal medya ve mesajlaşma uygulamaları yüzde 82,0 ile WhatsApp, yüzdelik 67,2 ile YouTube ve yüzde 57,6 ile Instagram oldu. Yer fazla beğenilen içtimai iletişim araçları ve mesajlaşma uygulamaları cinsiyete bakarak incelendiğinde; erkeklerin yer fazla yüzdelik 85,9 ile WhatsApp, yüzde 70,8 ile YouTube ve yüzde 61,5 ile Facebook uygulamalarını, kadınların ise yüzdelik 78,1 ile WhatsApp, yüzde 63,7 ile YouTube ve yüzdelik 55,9 ile Instagram uygulamalarını kullandığı gözlendi. – ERZURUM

Share: