Mao Zedung’tan bilahare bir önce! Çin’de Şi Cinping, üçüncü defa iktidarı kazanarak devlet tarihine geçti

Mehabet Başkanı Şi, 2012 ve 2017’nin seçildiği göreve yeniden gelirken, Çin Ahali Cumhuriyeti’nin kurucusu Mao Zedung’dan bu yana fırka liderliğini iki dönemden aşkın sürdüren geçmiş lider oldu.

SIRAYLA BASININ KARŞISINA ÇIKTILAR

Form Alt Kurul, geçmiş toplantısında öz ortamında 25 nefis Politik Büro’yu, 10 şahsiyet Merkezi Askeri Komisyonu, 7 nefis Daimi Alt Kurul’yi ve Genel Sekreteri belirledi. Toplantının peşi sıra Genel Yazman Şi ve bakir seçilen Daimi Yarkurul’nin özge üyeleri Li Çiang, Vang Huning, Cao Lıci, Li Şi, Cai Şi ve Ding Şueşiang, tören düzeni sırasıyla basının karşısına çıktı.

SEÇİLENLERİN HEPSİ Şİ’YE YAKIN İSİMLER

Daimi Komisyon’ye dört kullanılmamış ölümlü seçilirken, üyelerin tamamının Şi’ye mümasil adlar olması dikkati çekti. Umumi Sekter Şi Cinping, Merkezi Sıkı Komitesi Başkanı Cao Lıci ve ÇKP Şekil Komitesi Bir Numara Sektereri Vang Huning Daimi Komisyon’deki yerlerini korurken, Şanghay Fırka Sekreteri Li Çiang, Pekin Fırka Sekreteri Cai Şi, Guangdong Öğür Sekreteri Li Şi ve ÇKP Umumi Ofisi Direktörü Ding Şueşiang bakir seçilen esame oldu.

ÇİN ULUSUNUN YENİDEN DIRILIŞ RÜYASI

Şi, yarkurul üyelerini ikram amacıyla yaptığı konuşmada, güzeşte on yılın iki “çağ hedefinden” ilki olan ” herhangi bir yönüyle sayı farkı refaha cemaat cemiyet el hedefine ulaşıldığı”, ati on yılın “rastgele yönüyle aktif çağcıl ayrımsız sosyalist topluluk gerçekleştirmek” olacağını belirtti. Şi, Çin karakterinde sosyalist modernleşme ile Çin ulusunun yeniden diriliş rüyasını gerçekleştireceğine inandığını tabir etti.

Şİ CİNPİNG KİMDİR?

1953’te Pekin’de siyasi aynı ailenin çocuğu kendisine doğdu. Babası Xi Zhongxunbir zaman başbakan yardımcılığı yaptı. Çin Komünist Partisi lideri Mao Zedung’un mail arkadaşı oldu. Ancak babası Mao’yla damarlı düştü ve 1966’da başlayan Firez Devrimi yıllarında görevden alınarak tutuklandı. Bu yıllar, Şi’nin hayatında dönüm noktası oldu.

2008’DE DEVLET BAŞKANI YARDIMCISI OLDU

Irak ayrımsız köye çalışmaya gönderilen tendürüst Şi, 1969-1975 yılları beyninde Şansi eyaletinde fırka bilgisizlik kollarında fariza aldı. 1975’te Pekin’e dönerek Kimya Mühendisliği okudu. Şi Cinping tümen ve fehamet kadroları içerisinde hemen yükseldi. 2007’de kendisini politbüroya aldıracak Şangay fırka komitesi sekreterliği görevini üstlendi. 2007 yılı itibarıyla politbüro daimi üyesi olan Şi, 2008’de Çin mehabet başkanı yardımcısı oldu.

DOKUNULAMAZ DENİLEN İSİMLERİ TUTUKLATTI

Şi Cinping, 2012’de Öğür’nin başına geldiğindeyse çarkıt rakipleriyle hesaplaşmaya başladı. Bo Xilaive Zhou Yongkang üzere dokunulamaz denilen isimleri tutuklattı. 2016’da resmen “asıl lider” unvanını alarak parti içerisinde gücünü domuzuna pekiştirdi.

PARA BOYU BAŞKANLIĞIN YOLUNU AÇMAYI BAŞARDI

2018’de liderliği iki dönemle sınırlayan tümen tüzüğünü değiştirerek mülk boyu başkanlığın yolunu açmayı başardı. Demin ise, Çin Al Partisi Umumi Sekreterliğine baştan seçilerek, Mao’dan bilahare iktidarını üçüncü döneme haiz evvel lider oldu.

Share: