Minval Bankası faizi yüzde 14’te çakılı tuttu

Türkiye Cumhuriyet Altını Tarz Bankası, bir hafta vadeli ürem eksiltme nema oranını (politika faizi) yüzdelik 14’te sabit tuttu 21.07.2022, Sputnik Türkiye Temmuz kocaoğlan toplantısını eden Minval Bankası Dünyalık Politikası Yerleşmiş, yöntem faizini yüzdelik 14’te sabit tuttu. Ekonomistler faizin yüzde 14’te çakılı kalmasını bekliyordu.TCMB, güzeşte yılın serencam 4 toplantısında faizde toplam 500 temel benek indirime gittikten bilahare, bu yılın evvel 6 toplantısında tıpkı farklılık yapmamıştı.Model Bankası, bu yıl faizde değişikliğe gitmediMerkez Bankası, geçen yılın ilkgüz, ekim, kasım ve mesafe aylarında toplanmış 5 fakül ürem indirimi yaptı. Gestalt Bankası, bu sene faizde değişikliğe gitmedi.Kuruldan karara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelerele vadi verildi:”Etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik riskler pahal yönde etkisini sürdürmeye bitmeme etmiş, dünyada soylu erki faaliyetin elan dahi zayıflamasına faktör olmuştur. Önümüzdeki döneme ait toptan tahaccüm tahminleri aşağı cepheli güncellenmeye bitmeme etmekte ve duraklık ihtimali artmaktadır. Toptan azık güvenliğindeki tecim yasakları ile küsurat belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki faziletli ve aşüfte azimet ile asıl azık başta başlamak için gâh sektörlerdeki arz kısıtlarının sürmesi uluslararası ölçekte üretici ve mütemmim fiyatlarının artmasına yol açmaktadır.Yüksek küresel enflasyonun, para şişkinliği beklentileri ve arsıulusal mali piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. bununla birlikte, gelişmiş mevki gestalt bankaları mütezayit enerji fiyatları ve genişlik-rica uyumsuzluğu ile işgücü piyasalarındaki katılıklara tutkun namına enflasyonda tanıdık yükselişin beklenenden tafsilatlı sürebileceğini vurgulamaktadırlar. Ülkeler beyninde farklılaşan konuşu görünüme sınırlı yerine mütekâmil büyüklük merkez bankalarının servet politikası adım ve iletişimlerinde ayrışma devam etmektedir. Finansal piyasalarda mütezayit belirsizliklere müteveccih biçim bankaları marifetiyle geliştirilen yıpranmamış destekleyici uygulama ve araçlarla çözüm üretme gayretlerinin çeşitlenerek arttığı gözlenmektedir.’Yılın başındaki kıpırdak büyüme aut talebin birlikte olumlu etkisiyle ikinci çeyrekte dahi sürmüştür’Yılın başındaki faal tahaccüm dış talebin bile olumlu etkisiyle ikinci çeyrekte de sürmüştür. İstihdam kazanımları benzer ekonomilere göre daha müspet seyretmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, akan işlemler dengesinde turizm kaynaklı güçlü salah bitmeme etmektedir. Bunun yanında, enerji fiyatlarındaki faziletkâr durum ve anne ihracat pazarlarının resesyona giriş olasılığı akan denge üzerindeki riskleri aktif tutmaktadır. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde sürekli ayla gelmesi, fiyat istikrarı amacıyla ehemmiyet en etmektedir. İvmesini kaybettiği gözlenmekle birlikte, kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi elektrik ile buluşması yakından izleme edilmektedir. Asamble, güçlendirdiği makroihtiyati siyaset setini kararlılıkla uygulayarak gerekmesi yerinde ilave tedbirleri uygulamaya alacaktır.Enflasyonda gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin misil açtığı enerji maliyeti artışları, hesaplı temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının etkileri, toptan enerji, besin ve zirai emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu hararetli aksi yer şokları enerjik olmaya bitmeme etmektedir. Asamble, sürdürülebilir kıymet istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi üzere atılmış ve kararlılıkla makbul adımlar ile birlikte, global sulh ortamının yeniden organizasyon edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Bu çerçevede Asamble, siyasa faizinin çakılı tutulmasına karar vermiştir.Fiyat istikrarının sürdürülebilir aynı şekilde kurumsallaşması üzere TCMB’nin kamu siyaset araçlarında temelli ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir yöntem çerçevesi gözden geçirme süreci bitmeme etmektedir. Istimara süreçleri tamamlanan cesaret, güvence ve akışkanlık politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya bitmeme edilecektir.TCMB, fiyat istikrarı ana amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe meni eden dallı güllü göstergeler oluşana ve ölçülü vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki bütün araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya bitmeme edecektir. Fiyatlar umumi düzeyinde sağlanacak abra, büyüklük risk primlerindeki düşüş, kontra para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin sürekli yerine gerilemesi eliyle makroekonomik istikrarı ve mali istikrarı müspet etkileyecektir. Sonunda, envestisman, istihsal ve istihdam artışının zinde ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun istinatgâh oluşacaktır.”

Share: