Nazır Bozdağ: “Türkiye eninde böylelikle eskimemiş ayrımsız temel yapacaktır”

Nazır Bozdağ: “Türkiye eninde böylece eskimemiş tıpkı anayasa yapacaktır”

“Cumhurbaşkanımızın adaylığı üstüne değme anayasal ve kanuni sevgili yoktur”

“Kullanılmamış esas olmadan bakir Türkiye imkânsız”

“1982 anayasası hükümeti berceste görevini Türk milletine vermemiş, elan akla yatkın tıpkı ifadeyle Türk milletini buna müstahak görmemiş, güvenmemiştir”

BURSA – Doğruluk Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye’nin eninde böylelikle bakir bir kanunuesasi yapacağını belirterek, “Üzüntümüz bunun gecikmesindedir. Gecikmesi hem milletimize hem ülkemize kaybettirmektedir. Unutmamak gerekir kim kullanılmamış temel olmadan yıpranmamış Türkiye üstelik olmaz” dedi.

Türe Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa Uludağ Üniversitesi 2022-2023 akademik yılı açılışına katıldı. Burada geçmiş ibret niteliğinde aynı konuşma eden Vekil Bozdağ, yıpranmamış kanunuesasi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bozdağ, “Kullanılmamış temel konusu Türkiye’nin kesme ve değiştirilmesi teklif edilemez temel gündemidir. Çünkü 1982 anayasasının yürürlüğe girdiği günden bu yana esas tümen programına ve seçme beyannamesine koymayan meclis grubu bulunmuş ve halen grubu kâin siyasal parti yoktur. Bütünü hem seçim hem intihap beyannamelerine hem birlikte fırka programlarına kullanılmamış anayasayı koymuşlardır. Bu şunun ifadesidir. Türk milletinin ortak talebi ve ihtiyacı yıpranmamış anayasadır. ve kurumu bu ortak talebi ve ihtiyacı görmüş bu konuda heterojen icraat yapmıştır. İlki 23 Gücük Ay 1993 Türkiye Nazik Ulus Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un daveti üzerine TBMM reislik divanında dokuz partinin umumi başkanı ayrımsız partinin birlikte umumi başbuğ yardımcısının katılımıyla on parti ayrımsız araya mevrut konuşmuş. Kimler bulunmayan ki bunların içerisinde? Bir kısmı rahmete kavuşmuş DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, ANAP Genel Başkanı Ongun Yılmayan, SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, CHP Genel Başkanı Bahir Baykal, DSP Umumi Başkanı Bülent Ecevit, Şişman Temas Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Demirto, IDP Umumi Başkanı Aykut Edibali, BILCÜMLE Umumi Başkanı Ahmet Türk. On partinin tıpkısı araya geldiği ayrımsız derinti. Hepsinin sözleşme ettiği madde yeni kanunuesasi. ve değme parti yıpranmamış kanunuesasi amacıyla madde özellik görüşlerini Türkiye Balaban Millet Meclisi Başkanlığı’na bildirmiş. Ancak bakir temel üzere ayrımsız girişim atılamamıştır” dedi.

“Şu anda bu on partinin kullanılmamış kanunuesasi önerilerini yön husus teklifleri Türkiye Şişman Ulus Meclisi arşivinde bulunmaktadır. 2008 yılında Türkiye Iri Ulus Meclisi Başkanı Köksal Global eskimemiş kanunuesasi, eskimemiş dâhilî nizamname, eskimemiş siyasi partiler ve seçim kanunu politik ahlak ve siyasetin finansmanı konularında saylav sayısına bakılmaksızın her partiden ikişer üyenin katılımıyla tıpkı komisyon inşa etmek istiyor, uyum komisyonu” diyerek sözlerine devam fail Bozdağ, “Bu komisyona dönemin partilerinden DOĞRU Parti, Milliyetçi Akıntı Partisi, HADEP evet cevabını verdi. Fakat CHP bakir dâhilî nizamname komisyonuna unsur verdi. Temel komisyonuna organ vermedi. Zımnında tıpkısı anayasa uyum komisyonu kurulamadı. CHP’nin tutumu nedeniyle. Türkiye Nazik Kavim Meclisi Başkanı seçilen Cemil Çiçek’in girişimi sonucu 2011 yılında eskimemiş tıpkı kanunuesasi uzlaşma komisyonu kurulması çağrısı yapıldı. Bu dönemde AK Parti, CHP, MHP ve Sulh ve Demokrasi Partisinden üçer milletvekilinin katıldığı bire bir encümen oluşturuldu. Kararlar oy birliğiyle alınacak dendi. Maslahat kullanılmamış anayasayı hayata geçirmek bir partinin değişik partiye dayatmasını engel olmak rey birliğiyle karar almasını sağlayarak herkesin içine sinen tıpkısı anayasayı sahn geçirmekti. Amma maatteessüf sabık devir içerisinde yarkurul 328 güruh yaptı. 580 saat çalıştı. 172 maddeyi müşavere etti. 60 madde üzerinden uzlaştı. 112 madde üzerinde ayrımlı görüşler ortaya koydu. Uzlaşamadı. Hep 14 bin 970 bahis tutanak tuttu. Sonuç? Boşuna. Bayağı 13 Teşrinisani 2013’te Divan Başkanı bu çalışmaları sonlandırmak zorunda kaldık” diyerek konuştu.

“Türkiye’nin sunu muhteşem anahtarı eskimemiş anayasadır”

Icraat Cumhuriyet El Partisi ve ayrı ayrı partilerin kırmızı çizgileri nedeniyle feyiz imkanını kaybettiğini dile getiren Adalet Bakanı Bozdağ, “Yani milletvekili tümce olmazsa tığ tek şeyi görüşmeyiz, konuşamayız. Milletvekili sistemi aynı kenara koyup sistemi yeryüzü sona bırakalım dediler. Ağız Dalaşı yaptılar, konuştular. uzunca çalıştılar. Amma gine bulgu alınamadı. Sahi Meclis Başkanı İsmail Kahraman döneminde yani iki bin on ilkokul seçimlerinden bilahare birlikte bu yol Temel uyuşma komisyonu adında bire bir bambaşka yarkurul kuruldu. AK Öğür, CHP, MHP ve HDP örgen verdi. Amma bu komisyonun ömrü haddinden fazla gelişmemiş oldu. 4 Gücük Ay 2016’de kurulan yarkurul 12-16 Gücük Ay 2016’de sedir komutan açıklamasıyla görevini sonlandırdı. Çünkü burada esasen hükümet sistemi tartışması nedeniyle eskimemiş temel mutabakat komisyonu mesai imkanı ve ortamı maalesef bulamadık. Bilcümle bu icraat bize tıpkı şeyi gösteriyor. Türk milletinin ve Türkiye’da siyaset kurumunun eskimemiş kanunuesasi konusunda müttefik olduğunu gösteriyor. Ama kullanılmamış anayasayı hazırlama kabul etme ve uygulamaya koyma üstüne daha ahenk zemininin oluşmadığını birlikte bize çokça sarih göstermektedir. Türkiye eninde sonunda yıpranmamış ayrımsız anayasayı yapacaktır. Üzüntümüz bunun gecikmesindedir. Gecikmesi hem milletimize hem ülkemize kaybettirmektedir. Unutmamak gerekir ki yıpranmamış temel olmadan yıpranmamış Türkiye dahi gayrimümkün. Balaban Türkiye birlikte gayrimümkün. Büyük Türkiye’nin ve yıpranmamış Türkiye’nin yeryüzü şanlı anahtarı yeni anayasadır. Bu kapıyı kullanılmamış anayasayla açacağız” ifadelerini kullandı.

“Dil birliği olan eskimemiş temel ivedi ihtiyaçtır”

Icra Vekili Bozdağ, konuşmasına şöyle devam etti:

“Cumhuriyetin ilanından sonra Gazi Mustafa Eksiksizlik Atatürk’ün yaptığı geçmiş madde eskimemiş anayasadır. 1924 anayasasıdır. Şimdi cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken Türkiye’nin ikinci yüzyılını düz yazı ederken bakir tıpkı anayasayla yola çıkması milletimizin dahi, devletimizin birlikte beherglas insanımızın bile eş çıkarınadır. Hastalık derseniz, az buçuk bu nedenleri izninizle açmak isterim. Osmanlı dönemini geride bırakırsak, Halas Savaşı yıllarında hazırlanan 1921 anayasası ve çekişme yıllarının sonunda cumhuriyetin başında inşa yıllarının zorlukları içerisinde hazırlanan 1924 anayasası ve 1961 ve 1982 darbe anayasaları. Ilgi edilirse bu anayasaların hiçbirisi yalınç ayrımsız dönemde hazırlanmamış. Kimisi darbe döneminde, birtakımı Halas Mücadelesi yıllarında biri birlikte savaşın bitiminden bilahare yeniden baş ve mensur sürecinin zorlukları içerisinde. O yüzden Türkiye’da herkesin ve her kesimin kendini özgür hissettiği ve yardım verdiği demokratik ayrımsız ortamda ve macerasız aynı dönemde yeni tıpkısı kanunuesasi yapmaya ihtiyacı var. Bizim niteliksiz dönemde anayasa etme irademizi ortaya koymamız ve bu iradeyi hayata geçirmemiz bizim gücümüze çokça büyük dokunaklı katacaktır. 1982 anayasası yürürlüğe girdiği tarihten bugüne büyüklüğünde yeryüzü haddinden fazla değişikliğe uğrayan esas unvanı durumdadır. Çünkü bugüne büyüklüğünde 19 ayrım paketi gelmiş. 44 temel maddesi yürürlükten giderilmiş. Mülga edilmiş. 179 Y maddede başkalık işlenmiş ve anayasamızın bütün 223 noktasına dokunulmuştur. Bu akıbet aşama yetişkin değişikliklerin sonucunda kanunuesasi açar birliği, tutarlılık bozulmuştur. Anayasadaki maddelerin isimlerine baktığınızda orada bile farklılıklar var. Bizim anayasamızda bap var. Ayrı Ayrı bap var. Geçici özellik var. Eklenmiş geçici konu var. Hepsi husus. Fıkralara baktığınızda değişik fıkra var. Katma paragraf var. Değişik akıbet hikâyecik var. Fıkrada tadilat var. Cümlelere baktığınızda munzam bütün var. Efendim ayrı ayrı bir numara bütün var. Değişik ikinci birlik var. Ayrı Ayrı sonuç tekmil var. Ekleme hâkimiyet var, tekrarlı fark var. Anayasanın içindeki maddelerin, fıkraların, hükümlerin, cümlelerin dahi isimlerinin birbirinden haddinden fazla farklı olduğu ve isimlerin adeta yarışa girdiği tıpkısı yerde elbette kim vesile birliğini ve insicamı bu anayasanın esirgeme ettiğini izah etmek türlü değildir. O yüzden şalter birliği olan, insicamı olan, bağırsak bütünlüğü durumunda olan yıpranmamış benzeri kanunuesasi Türkiye’nin müstacel ihtiyacıdır.”

“Millete güvenmeyen bire bir anayasa”

İktidar çoğunluğu ne partideyse, gruptaysa, onların görüşleri meclisten eski, referanduma gidip halktan onay aldığında de temel değişikliği olmuş ve kanunuesasi hükmü namına yürürlüğe girdiğini vurgulayan Bozdağ, “Bu şu demektir; 223 noktadaki müdahale, 19 paket, 44 mülga, 179 ayrım değişik siyasal görüşleri dönemin etkilerini, dönemin felsefelerini anlayışlarını anayasaya yansıtmış demektir. Bu da anayasanın ruhu ve sözünü bozan ve anayasa içerisinde hikmet, düşün, düşün ve ruhların çoğulcu rekabetini ortaya koyan aynı tek olumlu bile sıfır ayrımsız son ortaya koymuştur. Adeta ayrı ayrı fikirler, değişik felsefeler, ayrı ayrı ruhlar bizim anayasamızda rekabet halindedir. Birbiri içerisinde bu kadar bütünlüksüz tıpkısı yapıyla Türkiye’nin için yürümesi tabii Türkiye amacıyla anlı şanlı bir ağırbaşlı değildir. Öte yandan, 1982 anayasası esasında güvensizlik üzerine müesses ayrımsız anayasadır. Kimseye güvenmeyen ayrımsız anayasadır. Korkularının, gerçekleşmemesi, endişelerinin oluşmaması için sonsuz sak halinde olan hükümleri içermektedir. Anayasaların korkular, endişeler konusunda değil, yürek üzerine çatı edilmesi, içtimai sözleşmeye bindi veren ve peki diyen herkesin güvenini kazanması anayasanın gücü olduğu kabilinden milletin ve devletin birlikte gücüdür. Hem yasamaya güvenmiyor bu anayasa. Hem yürütmeye güvenmiyor hem yargıya güvenmiyor. Elan da kötüsü millete güvenmeyen ayrımsız anayasa” şeklinde konuştu.

“Anayasanın esbak değişen hükümleri üzerinden giderek yapıyorum. Bizim sistemimizde 2007 yılına gelene kadar iki seçme var. Birisi mahalli idareler seçimi, şehremaneti kocabaşı, tıpkısı gayr ise milletvekili seçimidir. Türkiye’de 2007’ye büyüklüğünde cumhur reisi seçimi da yoktur. Yürütme organı seçimi birlikte yoktur. Hani diyoruz evet tığ hükümet seçiyoruz. Esasında 1982 anayasası hükümeti güzel görevini Türk milletine vermemiş, elan akıllıcasına ayrımsız ifadeyle Türk milletini buna müstahak görmemiş, güvenmemiştir” diye niteleyerek sözlerini sürdüren Icra Vekili Bozdağ, “Elden mebus berceste yetkisi kanunuesasi yoluyla muazzez milletimize verilmiştir ve anayasanın, anayasanın ilişik maddesine göre diyor kim 109’uncu bap, deminden yürürlükte değil, başvekil, cumhurbaşkanınca Türkiye Iri Millet Meclisi üyelerinden atanır. Başbakan seçmiyoruz, cumhurbaşkanı atıyor. Anayasa hükmü. Atamayla gelin başbakan, bakanlar, milletvekilleri ya birlikte mebus seçilme yeterliliğine erbap olanlar arasından başbakanca seçilir. Cumhurbaşkanınca atanır. Görevden gönüllenmek istendiği ahit başbakanın önerisi cumhurbaşkanının onayıyla görevden alınır. Dikkat buyurun. Benzeri analiz edelim. Ne diyor anayasa? Türk halkı başvekil seçemez. Çünkü yürütme sorumsuz kanadı cumhur reisi sorumlu kanadı Bakanlar Kurulu’ndan oluşuyor. Cumhurbaşkanını parlamento seçiyor. Halkın hakkıhıyar namevcut. Yürütmeye gelince parlamentonun seçtiği reisicumhur halkın seçtiği vekillerden birini atıyor. Dilediğini atayabilir. Düpedüz rahmetli Süleyman Demirel 1997’birlikte yasama kurulu çoğunluğu sıfır ayrımsız milletvekilini, başvekil kendisine atamış amma cesaret oyu alamadığı üzere hükümeti kuramamış. Demincek bu demokratik deniyor. Milletvekili cümle deniyor. Ben demincek sorarım neresinde el erki bunun. Yani başbakanı seçemeyen aynı umum. Yürütmeyi seçemeyen benzeri halk. Başbakan atandınız, bakanını seçemeyen bir başvekil. İstemediği, gitmek istemediği evet üstelik uyuşamadığı aynı bakanı görevden almak istediği devir görevden ahiz hakkı olmayan bu hak cumhurbaşkanının onayına tabi olan benzeri başvekil. Ana cumhurbaşkanı güçlülüğü burada. Tek türel sorumluluğu yok. Vatana çıyanlık dışında cezai sorumluluğu üstelik olmayan cumhur reisi, başbakanı belirliyor. Bakanları belirliyor. Üçlü kararnameyle atanan valiler ve müsteşarlar o bölüm dahil dal düzem nice becerikli cumhurbaşkanının imzası olmadan tıpkısı tanesi birlikte atanamaz. Bu hangi demektir? Ego cumhurbaşkanına güveniyorum. Öyle bir düzen kuruyorum ki 82 anayasası cumhurbaşkanına göre tepeden kötü dizayn edilmiş benzeri düzen. Ola ki seçimlerde kavim bizim endişelerimizi korkularımıza bakarak benzeri tercihte bulunur istemediğimiz partiler gösterişli kazanırsa hükümeti Ankara’birlikte reisicumhur nasıp edebilsin. Tek olmazsa başbakanı seçsin. Kimin icra vekili olup olmayacağına kimin müsteşarı olup olmayacağına değişmeyen versin. Ankara’da milletin iradesine reisicumhur aracılığıyla bire bir vasilik düzeni içerisinde paydaşlık kurulsun. Deminden bu millete güvenmeyen benzeri anlayışın bizim anayasamızda pekâlâ pahal bulduğunu, nasıl ayrımsız noktaya geldiğini haddinden fazla kesin bir şekilde göstermektedir” ifadelerini kullandı.

2007’dahi anayasayı değiştirerek cumhurbaşkanı latif hakkını ilk defa Türk halkına verdiklerini anlatan Bozdağ, “Türk halkı 2014’ün Ağustos’unda aşina Türk tarihinde celal başkanı sıfatıyla ilk kez cumhurbaşkanını aracısız seçilmiş hakkını kullanmıştır. Mukaddema cumhurbaşkanları, atalarımızın değişik dönemlerde verdiği isimlerle ‘kağan’dır. Efendim sultandır, padişahtır. Ayrı Ayrı ayrı ayrı isimlerle irsiyet aracılığıyla anlamaklık ederdi. Cumhuriyetin ilanından sonradan yasama kurulu seçerdi. Amma bu el Türk halkı kişi başkanını doğrudan seçilmiş hakkını 2014’te kullanmış. Türk halkının doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı üstelik Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Icra organının reisicumhur eliyle seçilmesine imkan veren kanunuesasi değişikliğini ise tığ 2017’bile yaptık. 2017’den bugüne yapılan değişiklikle önceki seçme 24 Haziran 2018’da yapıldı. Dolayısıyla Türk halkı bilinen Türk tarihinde ilk kez icra organı olan devletin başı cumhur reisi 24 Haziran 2018’te seçilmiştir. Türkiye’de ayrı ayrı tartışmalar yapılıyor. Onun üzere dahi beyan etmek isterim. 2018’bile seçilen cumhurbaşkanı 2018’den geçmiş berceste halk vasıtasıyla reisicumhur yürütmenin sorunsuz kanadı temsili reisicumhur değil esasında türel ve cezai sorumluluğu birlik olan aracısız icra yetki ve göreviyle donatılmış yürütme organı olan cumhurbaşkanıdır. O yüzden Cumhurbaşkanımızın devletin başkanı yürütme organı sıfatıyla seçildiği önceki Cumhurbaşkanlığı seçimi 24 Haziran 2018’dir. 2023 yılında yapılacak seçim devletin başkanı icra organı cumhurbaşkanının ikinci seçimidir. Cumhurbaşkanımızın 2023’teki adaylığı devletin başkanı icra organı cumhurbaşkanı sıfatıyla ikinci adaylıdır. Vekil sistemde halkın sadece seçmesi, görev süresinin iki yıl iki dolaşma olması kaydı var diye niteleyerek hükümet sistemi değişikliğiyle icra organına dönüştürülen ve icra organı türe ve yetkilerini kullanarak güçlendirilen cumhurbaşkanının bu seçim hakkı baştan seçim hakkından mahsup edilemez. Haklar mahsup edilemez ve geriye çevrik kullanıldı diyerek bir vakitler makbul ayrımsız adalet, gelecekte doğan yeni bakir haklardan mahsup edilemez. Bu anayasamızın de ve anayasa mahkememizin bu konuda verdiği muhtelif kararlarının de çok kemiksiz bire bir çap aynı durumdur. O nedenle bile Cumhurbaşkanımızın adaylığı üzerindeki tartışmalar yalnız yoruma dayalı tartışmalardır. Kaldı kim 2017’bile yapılan temel değişikliğinin meriyet tarihini düzenleyen ilişkin maddeye baktığınızda arızi maddeye baktığınızda hükümet sistemini değiştiren kısımların meriyet tarihinin haddinden fazla net benzeri şekilde anlatım ediyor. 550 olan ve sayısını 600’e çıkaran Türkiye Iri Kavim Meclisi seçimiyle cumhurbaşkanlığı seçimini gelişigüzel fail icra organı cumhurbaşkanlığının seçimini düzenleyen 101 ve 702’nci maddelerin evvel seçme tarihinin ilan edildiği takvimden itibaren yürürlüğe girdiğini esas sarih yazmaktadır. Dolayısıyla bu geçmiş seçme 2023 yapılacak seçimle ikinci seçimdir ve Cumhurbaşkanımızın adaylığı üstüne değme anayasal ve yasal sorun yoktur. İkinci yol aday olması anayasamızın tanıdığı benzeri haktır” dedi.

“Değiştirerek değil, alışılmadık bire bir kanunuesasi ihtiyacı vardır”

Anayasanın değiştirilerek özgürlükçü ayla gelemeyeceğini belirten Hak Bakanı Bozdağ, “Değiştire değiştire biz bu anayasayı ideolojik vasfını namevcut edemeyiz. Değiştire değiştire biz bu anayasayı insan haklarına okkalı, koca haklarına raci aynı esas haline getiremeyiz. Değiştire değiştire tığ bu anayasayı anayasadaki darbe ruhunu ve darbeci vasfını bulunmayan edemeyiz. Bu nedenle Türkiye’nin bundan sonra değiştirmekten, özellik, hikâyecik değiştirmesinden vazgeçip, şok bir esas yapmaya ihtiyacı vardır. Çünkü daha çok 1982 anayasası Türkiye’yi yaşayamıyor. Bu anayasa hele hükümet sistemi değişikliğinden sonradan üzerine nesir edildiği genişlik majör temellerden birini bile kaybetmiştir. Yıpranmamış hükümet sistemi çerçevesinde bile anayasanın yeniden ele alınmasında yarar vardır. Yeni kanunuesasi Türkiye’yi taşıyamıyor. Bizim kanunuesasi için kırk yamalı, bohça ifadesini kullanıyorlar ama benim tabirim bizim bu yamasının kırktan elan çok olduğu bizim anayasamız 223 mantinota taşıyan tıpkısı bohçadır. 223 yamalı bire bir elbiseyle siz sokağa çıkabilir misiniz? Arsıulusal ayrımsız toplantıya gidebilir misiniz? Sizin saygınlığınızı bu yamalar, bu yamalı bohçaya bürülü kıyafetler hangi büyüklüğünde olumlu evet de damarlı etkiler. Bittabi bunun takdiri sizlere ilgili onun üzere Türkiye’nin çıktı 223 yamalı bohçaya dönmüş, Türkiye’yi taşımaz hale gelmiş, bu eskimemiş anayasadan firar vakti geldi üstelik geçmektedir. Maalesef parlamentoda üstelik halkta üstelik yeni temel talebine rağmen netice alınamamıştır. Türkiye’bile 1982 anayasasının hesabına alışılmamış sivil, sivil, demokratik, özgürlükçü tıpkısı temel yapılamayışının sorumluluğu hiç şüphesiz Türk halkında değildir. Burada sorumlu olan yöntem kurumudur. Zira Türk halkı bakir temel ihtiyacını siyasete ve ilgililere yüksek sesle seçme defasında iletmiş politika kurumu da Türk milletine eskimemiş anayasa talebini hayata getireceğini hem seçme beyannameleriyle hem da öğür programlarıyla taahhüt etmiştir. O yüzden on paralık kimesne bakir anayasayı Türkiye’nin yapamamasının sorumluluğunu Türk halkına yükleyemez. Bunun sorumluluğu maalesef siyasa kurumundadır. Siyasetçilerdedir. Daha Çok Türkiye’nin siyasetçileri ve siyaset kurumu yeni kanunuesasi ihtiyacını henüz da fazla geciktirmemelidir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına giriyoruz. Yakında 29 Ekim’i alay malay öz saygı ve şerefle kutlayacağız. İkinci yüzyılı Türkiye yüzyılı olması ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına Gazi Mustafa Eksiksizlik Atatürk’ün birinci yüzyıla 24 anayasasıyla başladığı kabil yıpranmamış sivil ve demokratik bir anayasayla başlaması ülkemizi değme alanda elan zinde kılacaktır. Türkiye yüzyılı yeni esas üstüne düz yazı edilirse Türkiye elan aktif olacaktır. İnanıyorum ki kullanılmamış dönemde oluşacak parlamentolar milletin bu talebine henüz aşkın kulak tıkayamayacaklardır. aksi hâlde budun uzlaşmaz şekilperest içeren ve bu biçimci nedeniyle birbirine alın aşama atmaktan çekinen siyasal partilere ve onların temsilcilerine kırmızı iri gösterebilir. Uygun Olmak herkesin dediğinin olmasıyla imkânsız. Imtizaç Etmek hep bire bir girişim ati, ya üstelik tıpkı adım idraksiz hamle atması icap haysiyet. Eş noktalarda buluşmayı gerektirir. Amma olsun, sen benim dediğime gel, öbürü benim dediğim olsun, sen buraya gel denirse bu ahenk zeminini tığ bulamayız. Al çizgilerle yahut da şu olmazsa ben varım, şu olursa ego yokum anlayışıyla aynı ahenk masası üstelik kurulamaz. Eğer elan işin başında biz varlar yoklar üzerine konuşarak işe başlayacaksak o masanın adı uzlaşma masası cins mi? Hepsini bir masada gelişigüzel değerlendireceğiz. Milletimiz ve devletimiz için arz makul olanda alay malay uzlaşacağız. Ama siyasi bagajlarla, ideolojik yaklaşımlarla, böylesi tıpkı uzlaşmanın yapılmasının niteliksiz olmadığı bile gözden uzak tutulmamalıdır. Ancak Türkiye’nin buna ihtiyacı olduğu bile tartışmasızdır. Akıbet olarak diyorum kim, kullanılmamış kanunuesasi Türkiye’nin ihtiyacı duyduğu bildirme şişman değişim kalkınma projesidir. Eskimemiş esas projesini hayata geçirmeden bizim balaban Türkiye’yi düz yazı etmemiz yalın kat gösterişsiz olabilir gözükmemektedir. Bakir esas iri Türkiye’nin üstelik etkili Türkiye’nin birlikte küşat kapısıdır. Türkiye eninde böylelikle yıpranmamış esas hayata geçirecektir. Demincek bile söyledim, üzüntümüz Türkiye’nin bu hayata nakil sürecinde gecikmesindedir. Umarım 2023’te oluşacak yıpranmamış yasama kurulu kullanılmamış kanunuesasi ihtiyacını daha fazla ötelemez, milletin sesine kulak verir. Aynı harmoni anlayışı içerisinde kullanılmamış anayasayı hazırlayıp milletimizin onayına bildirme başarısını gösterir. Bu başarıya imza atacakları şimdiden kutluyorum” diyerek konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü A. Saim Yordam, Doğruluk Bakanı Bekir Bozdağ’a bir tabela ihsan etti. Peşi Sıra Uludağ Üniversitesi Tababet Fakültesi Acil Polikliniği açılışı gerçekleştirildi.Share: