O uçak satışa çıktı

Arızası dolayısıyla 11 yıldır Erzurum havalimanında bekleyen Gürcistan uçağı eksiltme ile satılacak.

Van’da 11 sene geçmiş meydana gelen depremde yardım malzemesi getiren SKY Georgia Airlines firmasına ilişkin tayyare, apronda ki kazada kokpitinde oluşan hasar dolayısıyla 11 yıldır Erzurum Havalimanında bekliyor.

Van’da meydana gelen depremin peşi sıra 31 Ilk Teşrin 2011 tarihinde arkalama malzemesi getiren Kırgızistan’a ilişik uçağın çarptığı Gürcistan’a ait uçağın kokpit kısmı sakil hasar gördü. O günden beri Erzurum Havalimanında bekletilen uçağın onarımı Gürcü yetkililerce yapılmadı.

Çap Çekicilik Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce Erzurum Havalimanında hurdaya ayrılan uçağın satışı üzere tenkis yapılacak.

Erzurum Havalimanı apronunda bulunan 4LSKN tescilli hurda albeni ara bulucu 400.000.-TL (Dört beniz bin Türk Lirası) muhammen eşit üzerinden sarih eksiltme usulü ile münakasa edilerek satışı gerçekleştirileceği bildirildi.

İhale ile ilişkin yerine yapılan ilanda, “söz konusu albeni aracına ilişik İhale Şartnamesi ve Bey Protokolü DHMİ Umumi Müdürlüğü Pazarlama ve Tecim Dairesi Başkanlığından KDV dahil 500.-TL (Ilkokul beniz Türk Lirası) karşılığında gerçekleştirme edilebilir.

İhaleye karışmak isteyenler 50.000.-TL(Elli bin Türk Lirası) eğreti garanti vereceklerdir.

İstekliler 22/11/2022 günü saat 14.00’e büyüklüğünde İhale Şartnamesinde belirtilen belgeleri tamamlayıp DHMİ Genel Müdürlüğü Umumi Evrak Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılacak başvurular ve el ile yapılacak başvurular akseptans edilmeyecektir.

İstenen belgeleri muallel, hatalı yahut vaktiyle getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.

bahis konusu çekicilik uzlaştırıcı satışı ile ait olarak elan evvel Kuruluşumuza verilen dilekçeler geçersizdir.

İhale 22/11/2022 haset saat 14.30’da DHMİ Umumi Müdürlüğü eksiltme salonunda yapılacaktır” ifadelerine yer verildi. – ERZURUM

Share: