Ölçülü Vadeli Program Yayınlandı. Programa Bakarak Türkiye, Bir Tane Haneli Enflasyonu Ancak 2025’te Görecek

Hazne ve Maliye Bakanlığı aracılığıyla hazırlanan ve 2023-2025 yıllarını kapsayan Ilımlı Vadeli Program’a (OVP) göre; TÜİK verileriyle şu anda yüzdelik 79,6 olan para şişkinliği, sene böylelikle yüzdelik 65’e düşecek. Pahalılık, 2023 yılında yüzdelik 40,1’lik azalışla yüzde 24,9’a gerileyecek. Türkiye, tek haneli enflasyonu, yüzdelik 9,9’luk nazaran 2025 yılında görecek. İşsizlik oranının bu yılın böylelikle yüzdelik 10,8 olarak beklendiği tamlanan OVP’da, “Izlence dönemi süresince, istihdamın almanak averaj 890 bin emanet artması ve işgücüne iştirak oranlarında öngörülen artışa rağmen aylakçılık oranının kademeli kendisine gerileyerek 2025 yılında yüzdelik 9,6 seviyesinde gerçekleşmesi anlayış edilmektedir” denildi. Programda, kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında biriken paranın ise 1,3 trilyon liralık olduğu açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın gelecek üç yıla müteveccih hazırladığı OVP’nin onaylanmasına ait Cumhurbaşkanı Kararı, bugün Resmi Gazete’nin tekrarlanmış sayısında yayınlandı. Programda, Türkiye ekonomisinin 2022 yılında yüzdelik 5 büyüyeceği aritmetik edilerek, “Avangart göstergeler dikkate alındığında, 2022 yılının ikinci yarısında, elverişsiz içi talepte ve ihracatta benzeri tutar ivme kaybı beklenmesine rağmen, turizmdeki etkili görünümün da etkisiyle yılın tamamında, OVP (2022-2024) tahmini ile düzenli olarak Türkiye ekonomisinin yüzde 5 oranında, stabil bire bir iç ve aut talepte kompozisyonu çevresinde büyümesi beklenmektedir” denildi.

OVP’birlikte, aylakçılık oranının bu yılın böylelikle yüzdelik 10,8 olacağı tahmininde bulunulurken ati sene soylu erki faaliyette kıpırdak tempo olacağı ve işgücü piyasasına yönelik strüktürel dönüşüm adımlarının hayata geçmesiyle birlikte istihdamın bile artmasının beklendiği belirtildi.

ENFLASYONUN YIL BÖYLECENE YÜZDELIK 65 OLMASI BEKLENİYOR

OVP’birlikte, TÜİK’in açıkladığı verilere bakarak şu anda yüzdelik 79,6 olan enflasyonun yıl böylelikle yüzdelik 65’e düşmesinin beklendiği kaydedildi bu öngörünün gerekçesi şöyle açıklandı:

“2022 yılının izansız kalanında, eşit istikrarı ve mali istikrara müteveccih geçerli önlemlerin yansımaları, başta azık fiyatları almak amacıyla baz etkisinin devreye girmesi ve kur gelişmelerinin birikimli etkisindeki zayıflamayla alay malay TÜFE yıllık artım oranının yıl böylecene yüzdelik 65 seviyesine gerilemesi öngörülmektedir.”

OVP’birlikte, cari açığın gayrı arınmış ev içi hasılaya (GSYH) oranının yüzde 5,9 olmasının beklendiği aktarılarak, “2022 yılının genelinde akan amal açığının GSYH’ye oranının yüzdelik 5,9 seviyesinde gerçekleşmesi, erke dünya cari işlemler dengesinin ise GSYH’ye kıyasla yüzdelik 5 oranında çok vermesi öngörülmektedir” denildi.

KKM’DE 1,3 TRİLYON TL BİRİKTİ

OVP’de, Türkiye Iktisat Modeli adı sunulan modelin çıktıları üstelik anlatılarak şunlar belirtildi:

“Toplanmış KKM bakiyesi, 1 Eylül 2022 bakımından 1,3 trilyon TL’ye ulaşmıştır. KKM artarken döviz yatırım hesaplarında azalış meydana mevrut, elverişsiz içi yerleşiklerin ecnebi dünyalık mevduatı, yıl sonundaki 237 miyar dolar seviyesinden, 26 Ağustos itibarıyla 212,7 milyar dolara gerilemiştir. Tıpkı dönemde ev içi yerleşiklerin mevduatlarının dolarizasyon oranı, yüzdelik 62,7’den yüzde 53,1’e düşmüştür.”

OVP’bile, 2022 yılında bütçe açığının GSYH’ye oranının, 2022-2024 yıllarını havi OVP’üstelik öngörülen yüzdelik 3,5’lik hedefe göre yüzdelik 0,1 puanlık iyilik ile yüzde 3,4 oranında gerçekleşmesinin beklendiği açıklandı. OVP’bile, 2022 yılında devletin toplam gelirinin, 2021 yılına göre GSYH’ye göre 1,4 puan azalmasının ve devletin mecmu harcamalarının de yüzde 0,8 artmasının beklendiği aktarılarak şunlar belirtildi:

“2022 yılı umumi azamet idrak gelirlerinde, alelhusus idrak üzerinden alınan vergilerden kaynaklı olumlu bire bir performans beklenirken rüşvet dışı gelir ve toplumsal asayiş prim tahsilatlarında düşüş öngörülmektedir. Bu çerçevede, GSYH’ye göre genel devlet açığının tıpkısı eski yıla bakarak 0,6 artarak 3,2, genel heybet nema dışı açığının ise yüzdelik 0,7olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

2022 yılı kamu kesimi istikraz gereğinin GSYH’ye göre yüzdelik 6,4, KEZ tanımlı genel idare takanak stokunun GSYH’ye oranının ise bir esbak yıla göre 5,3 benek azalarak 36,7 adına gerçekleşmesi beklenmektedir.”

OVP’dahi, makroekonomik uğur ve politikalar birlikte açıklandı. Buna bakarak; Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzdelik 5, 2023 yılında yüzdelik 5,5 ve 2024 yılında üstelik yüzde 5,5 oranında büyümesi bekleniyor ve bu nema için teknolojik yatırımlar yapılacak. Ayrıca nema sağlanırken yeşil dönüşüme çevrik adımlar da atılacak ve ‘2053 yılında akim emisyon’ hedefi doğrultusunda abuhava değişikliği ile uğraş edilecek. Yeşil Kombinasyon Endüstri Bölgesi ve Yeşil Uran Bölgesi kabul sistemi tamamlanacak.

“İSTİHDAMDAKİ ARTIŞA RAĞMEN İŞSİZLİK, 2025’TE YÜZDELIK 9,6 SEVİYESİNDE OLACAK”

OVP’ye bakarak; aylaklık oranı 2023 yılına yüzde 10,4, 2024 yılında yüzdelik 9,9 ve 2025 yılında yüzdelik 9,6 olacak. OVP’dahi, “Izlence dönemi süresince istihdamın almanak ortalama 890 bin kişi artması ve işgücüne katılım oranlarındaki öngörülen artışa rağmen, aylakçılık oranının kademeli yerine gerileyerek 2025 yılında yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşmesi aritmetik edilmektedir” denildi.

ENFLASYONDA YEGÂNE KADEME ANCAK 2025’TE GÖRÜLECEK

OVP’ye göre; bu yılın böylece yüzde 65 olması muhtemel enflasyon, 2023 yılında yüzde 24,9’a düşecek. Para Şişkinliği, 2024 yılında 13,8 ve 2025 yılında da yüzdelik 9,9 olacak.

OVP’ye bakarak; kamu kesimi genel dengesinin, 2023 yılında GSYH’ye izzet yerine yüzde 4 meydanda vermesi bekleniyor. OVP’bile, bu dengenin izlence sonunda yüzde 1,1 seviyesine inmesi öngörülüyor. OVP’de, 2023 yılının böylece GSYH’ye ihtişam alarak yüzdelik 2,2 olması öngörülen program tanımlı kamu sektörü açığının, zaman böylece yüzdelik 0,5 fazlaya dönmesi tahmininde bulunuldu.

OVP’üstelik, GSYH’ye kıyasla 2023 yılı böylece yüzde 3,5 olması öngörülen genel oran açığının, izlence dönemi böylecene yüzdelik 1,4 seviyesinde gerçekleşeceği tahminine meydan verildi. Merkezi yönetim bütçe açığının ise GSYH’ye nazaran 2023 yılı böylelikle 3,5, program dönemi böylelikle 1,5 adına gerçekleşeceği oranlama edildi. Esasen bu tahminlere bakarak; nema dışı angarya, 2023 yılında yüzdelik 0,5 münhal verecek, izlence dönemi böylece ise yüzde 1,3 fazlaya dönecek.

OVP’ye bakarak; merkezi hile bütçe giderlerinin GSYH’ye oranı, 2023 yılında yüzdelik 24, repo aut giderinin bile yüzdelik 20,9 olacağı hesap ediliyor. Esasen merkezi hile bütçe gelirlerinin GSYH’ye oranının, 2023 yılında yüzdelik 20,4 ve rüşvet gelirlerinin birlikte yüzdelik 17,2 adına gerçekleşmesi öngörülüyor.Share: