Olgun Yerleşmiş Üyesi Şener açıkladı: “Long Covid’in tedavisi yok”

Bilim Oturmuş Üyesi Şener açıkladı: “Long Covid’in tedavisi bulunmayan”

Bilgelik Oturmuş Üyesi Prof. Dr. Alper Şener:

‘Post Covid’ yada ‘Long Covid’ amacıyla abes el altında dünyanın bulduğu bire bir otama bulunmayan”

Veri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener’den ‘Post Covid’, ‘Long Covid’ uyarısı

ÇANAKKALE – Afiyet Bakanlığı Selen Yerleşmiş Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, son dönemde dünyada ve Türkiye’de tırmanışa sabık sendromik çor olan ‘Post Covid’ evet de ‘Long Covid’ amacıyla yararsız hazırda dünyanın bulduğu benzeri tedavi olmadığını belirtti. ‘Post Covid’ yada ‘Long Covid’in ince müddet âdem vücudundan kalabilen sendromik benzeri hastalık olduğuna ilgi çeken Prof. Dr. Alper Şener, “Istihzar güçlükleri, yeti güçlükleri, devam fail ve daima kuzuluk mevrut on paralık geçmeyen vakayiname öksürük, tez yorulma, kalple ilgili olan iltihaplar, kalple ait adına tartım bozuklukları, kalple ilişik ortaya çıkan sair tablolar onun yanı sıra adale ve eklem ağrıları, uykusuzluklar kabil çokça serbest bire bir sendromik safiha var” dedi.

Sağlık Bakanlığı Selen Oturmuş Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, dünyada ve Türkiye’üstelik sonuç dönemde covid-19 sonrası ‘Post Covid’ yada ‘Long Covid’in görülmeye başladığını belirtti. Covid 19’un imdi Türkiye üzere mevsimlik hale geldiğini, ‘Post Covid’ yada ‘Long Covid’in tırmanışa geçtiğini anlatım fail Prof. Dr. Alper Şener, eş vücudundan teferruatlı müddet kalabilen ‘Post Covid’ yada ‘Long Covid’in sürekli hasarlar bırakabilen sendromik aynı hastalık olduğunu kaydederek, “Bu sendromik hastalığa aslında hangi yazık kim otama anlamında gayrimeskûn hazırda dünyanın bulduğu ayrımsız otama namevcut” dedi.

Esenlik Bakanlığı Olgun Müesses Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, “Covid-19 enfeksiyonları artık Türkiye için mevsimsel ayla geldi. Özellikle sonuç zamanlarda acun genelinde ve Türkiye’de çıktı ‘Post Covid’ yada ‘Long Covid’ tırmanışa geçti. Tığ bunlara Covid-19 sonrası enfeksiyon tabloları diyoruz. Bu tablolar açısından baktığımızda istihzar güçlükleri, akıl güçlükleri, devam eden ve sürekli hale gelen hiç geçmeyen süreğen öksürük, çabuk yorulma, kalple ilişkin olan iltihaplar, kalple ilgilendiren adına tartım bozuklukları, kalple ilişik ortaya çıkan başka tablolar onun beraberinde kas ve mafsal ağrıları, uykusuzluklar gibi çokça geniş ayrımsız sendromik resim var. Saç dökülmesi da dahil edilebiliyor. Hormonal düzensizliklere merbut bayanlarda ortaya sâdır skor düzensizlikleri birlikte bunun içerisine karışma edilebiliyor. Nedeniyle şayet Covid-19 enfeksiyonu sonrasında ortalama 3 aydan daha ince süre devam eden pcr testi negatifleştikten sonraları 3 aydan elan etraflı süre devam eden baştan tırnağa kadar hatta saça büyüklüğünde ulaşan eksantrik sebeple açıklanamayan benzeri klinik tablonuz varsa mutlaka koronavirüs sonrası ‘Post Covid yada ‘Long Covid’ tablosu açısından bakmak lazım. Bunun üzere kâh koku testleri var. Sitokin düzeyleri bakılabiliyor. Bu bizim amacıyla yönlendirici, bu sitokin değerlerinde belli değerlerde yükseklikler varsa bu bizim üzere ‘Post Covid yada ‘Long Covid’ tablosu namına adlandırıyoruz. Bu zira sendromik benzeri hastalık. Bu sendromik hastalığa esasen hangi eyvah kim tedavi anlamında berhava el altında dünyanın bulduğu bir otama bulunmayan. Denelinen otama metotları var. Yada semptomatik tedavi diyoruz. Bunlardan bire bir tanesi, öksürükle, kalple ilişik olan tedavilerde onları yönlendirmeye çalışıyoruz hastalarımıza. Unutkanlık ve yanı sıra alacak problemleri varsa onlara yönelik nörologların yaptığı ara sıra yaklaşımlar var. Adale, mafsal ağrılarına yönelikte çıktı nonsteroid antienflamatuvarları uygulamak gerekiyor. Bu semptomlardan herhangi birisi varsa ve Covid-19 enfeksiyonu sonrası 3 aydan henüz detaylı müddet devam ediyorsa mutlaka benzeri hastanede bu konuyla görmüş geçirmiş aynı hekim yoluyla takip edilmenizde kâr var” dedi.

Share: