Sağlık örgütleri şiddeti ihtarname etti: ‘Ne sağlıkçının ne de halkın can güvenliği kalmamıştır’

Diyarbakır’daki sağlık örgütleri, şifahane güvenlik görevlilerinin çarpma edilmesini protesto etti. Afiyet örgütleri “Ülkede kalan sürat iklimi, bizlerin hoppadak… 25.07.2022, Sputnik Türkiye Diyarbakır’daki sağlık örgütleri, Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde hususi güvenlik görevlilerinin zedelenmek edilmesini eş bir izah ile ihtarname etti. Dicle Üniversitesi Hastanesi önünde yapılan eş açıklamaya Diyarbakır Doktor Odası, SES, Dev Esenlik İş, Türk Afiyet Sen kadar kurum temsilcileri katıldı. “Üzgünüz, öfkeliyiz “ pankartının açıldığı eylemde DiSK Dev-Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Bölge Temsilcisi Ümit Umdu hazırlanan eş basın metnini okudu.‘Tam uyarılarımız görmezden gelindi’22 Orak Ayı’üstelik asayiş görevlilerine müteveccih saldırıya tepki gösteren Umdu, “Biz esenlik say ve meslek örgütleri kendisine; bu gayret sarmalının genişlemesi karşısında siyasal iktidarı defalarca uyardık. Şiddetin artmasına neden olan söyleyiş ve ahval, toplumda menfi aynı reaksiyona dönüşüyor. bununla birlikte Sağlıktaki şiddetin münferit bire bir vakıa olmadığını, içtimai ve siyasi tıpkısı sevgili olduğunu, hesaplı keyif sisteminin seçkin geçen gün şiddeti henüz çok beslediğini, gerekçeleriyle alay malay gine yine rapor ettik. Keyif kurumlarındaki şiddetin artışı dolayısıyla bu konuda önlemler alınmasını ve 6136 sayılı yasada farklılık yapılmasına ilişik kanun teklifleri önerdik. Fakat tam uyarılarımız görmezden gelindi, bilinçli tıpkısı yaklaşımla şiddetin kaynağı toplumsal bağlamından koparılarak ülkü bireylere indirgendi. Bakanlığın hastanelere x-ray cihazı konumlamak için ihaleye çıkma girişimi, bu sorunu çözmek istemediğinin göstergesidir“ dedi.‘Hangi sağlıkçının ne de halkın duygusal güvenliği kalmamıştır’“Sorumlular bu durumu ara sıra muaheze etmek dışında ayrımsız aşama atmadı“ diyen Umdu şöyle devam etti: “Kınamanın bire bir işe yaramadığı ve sağlıkta ivinti olgusunun çığırından çıktığının bakanlık üstelik farkında olacak ki; sağlıkta sürat istatistiklerinin meydan aldığı “Beyaz Zehir Kod” verileri tamam ısrarlarımıza ve konuya dayalı ülkü açmamıza karşın toplumla paylaşılmamaktadır. Yetkililerin sorumsuz yaklaşımı, Ülkede kalan çaba iklimi, bizlerin çabucak çalışma koşullarını bozmakla kalmamış, hangi sağlıkçının hangi birlikte halkın duygusal güvenliği kalmamıştır. Her anlamıyla tıkanan esenlik sisteminin umum sorumluluğu keyif emekçilerinin omuzlarına yıkılmakta, bu buut bizleri kasıt haline getirmekte, esenlik alanında ölçülü politikalar bizlere yol, ahiret yolculuğu, biçarelik ve umutsuzluk yerine köylü dönmektedir.“Umdu, sivil sosyete kuruluşları namına çözüm önerilerini şöyle sıraladı:* Kapsamlı benzeri sağlıkta ivinti yasasının çıkarılarak etken uygulanması ve saldırganların tutuklu yargılanması* Caydırıcı cezai yaptırım sisteminin getirilmesi* Sağlıkta sürat uygulayanlara mukannen sürekli afiyet hizmeti sunumunun kolluk kuvvetleri eşliğinde yapılması* Amme spotları ve Milli yetişek sistemi destekli esenlik okuryazarlığının artırılması gerekmektedir.

Share: