TOKİ’nin Osmaniye’de CHP’li Belediyenin Tarımda Kullandığı Araziyi Satışa Çıkarmasına Tepki

HÜCCET DEMİRCİOĞLU

CHP Osmaniye İl Örgütü ve Yarbaşı beldesi sakinleri, TOKİ’nin beldede tarım yapılan 10 dönümlük araziyi satışa çıkarmasına reaksiyon gösterdi. CHP Osmaniye Milletvekili Baha Adlı, “Ülkemizde satacak tıpkı madde bulamadılar, sata sata bitirdiler. Şu an Yarbaşı’nda belediye eliyle kurulan kooperatifin işlettiği, üretime ulama veren tarım arazisini feda etmek istiyorlar” dedi.

CHP Osmaniye Mebus Baha Ünlü, CHP Osmaniye İl Başkanı Şükret Çaylı, Yarbaşı Belediye Reisi Mustafa Asıl, fırka üyeleri ve yer sakinleriyle TOKİ’nin Yarbaşı beldesindeki tarım arazisini satışa çıkarmasına aksülamel izah etmek üzere tıpkısı araya geldi. Şükret Çaylı, şunları söyledi:

OSMANİYE’DE HEMEN YARBAŞINDA SATIŞA ÇIKARILDI”

“Ülkemizin süresince bulunduğu ekonomik sıkıntıdan tarım arazilerini satarak değil, tarım arazilerini ekincilik üretimine katarak hayat şansımız var. Iktisadi krizde elimizdeki arazileri satışa çıkarırsak elan ileriki yıllarda tohum arazi bulamayacağız. Bu bağlamda zaman Yarbaşı’nda toplanmış bulunuyoruz. Buradaki satışa çıkarılan yerey Yarbaşı Belediyemizin kooperatifi eliyle aynı nebze olsun tarıma hayır üretim yaparken, bilemediğimiz kimler yoluyla betonlaşmaya çevrilmek istenmektedir. Birkaç gündür araştırıyoruz, Osmaniye’nin baktığımızda benzeri biricik hemen Yarbaşı’nda tıpkı yerey satışa matrut, eksantrik tek yerde Osmaniye’nin hiçbir yerinde toprak satışa çıkarılmamış. Bu neden? Bura Cumhuriyet Umum Partili bire bir şehremaneti olduğu için mi? Ellek beldesine TOKİ yaptırıyorsunuz, Düziçi ilçesine TOKİ yaptırıyorsunuz, Yarbaşı beldesinin arazisini satıyorsunuz. Bu haksızlığın giderilmesini irade ediyoruz.”

“SATA SATA BİTİREMEDİLER”

CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü ise, “Ülkemizde satacak tıpkı öz bulamadılar, sata sata bitirdiler. Şu zaman Yarbaşı’nda şehremaneti yoluyla kurulan kooperatifin işlettiği ekincilik arazisini üretime katkı veren tarıma yardım veren ekincilik arazisini feda etmek istiyorlar. Biz buna inat etmek istiyoruz rüfeka, bilcümle bu arada olacağız. Sata sata bitiremediler dedim, inşallah 2023 seçiminde bu arkadaşlara güle güle diyeceğiz ve sattırmayacağız ülkemin bire bir karış toprağını, satılanları bile kafasız alacağız kortej veriyorum” diye niteleyerek konuştu.

“TOKİ BURAYA BİR MOLEKÜL YAPMIYOR”

Yarbaşı Belediye Reisi Mustafa Kaynarca ise şunları söyledi:

“Biliyorsunuz Karaçarlı mahallemizde şu anda içerisinde bulunduğumuz fıstık mezru arazimizde burada 5 dönüm küsur aynı de 4 dönüm aşağıda girmek amacıyla hep 10 dönüm 650 metrekareyi TOKİ harcamak istiyor. Şu anlaşılsın TOKİ buraya bire bir öz yapmıyor arkadaşlar. TOKİ burayı satarak Türkiye’nin mahsus yerlerindekilere rant bulmak istiyorlar. Yani kırk yerde satma var şu anda, elden Osmaniye’dahi Yarbaşı’nda. Buradan şunu anlıyoruz, Osmaniye Yarbaşı’nda Cumhuriyet Altını Ahali Partili ayrımsız şehremaneti olduğu üzere mi takkadak burayı kıymak istiyorsunuz? Arazimizin satılmasını istemiyoruz.

“5’Lİ ÇETELERİ Mİ VERECEKSİNİZ?”

Burada biliyorsunuz henüz ilkin otlak yerine dediğimiz dalgan namına dediğimiz yerdi burası. Yegâne koku aldığımız yer bura, buradan elde ettiğiniz gelirlerle kimlere getirim sağlayacaksınız? 5’li çetelere mi vereceksiniz? 10 dönüm sizi kurtarmaz. Atatürk’ümüzden kalma bire bir derinti arazilerimizi sattınız, fabrikaların hepsini sattınız doymadınız birlikte burada 10 dönüm 650 metrekare yere mi ayn diktiniz? Buna Yarbaşı beldesi ve halk kendisine sattırmayacağız ve cebin çıkacağız, direneceğiz. Burayı ahzetmek isteyenlere dahi ricamız şudur; girmeyin ihaleye, burayı almayın bizim kan aldığımız yerlere ayn dikmeyin. Burayı sizlere tığ verdirmeyeceğiz, peşkeş çektirmeyeceğiz. Sizler bu büyüklüğünde otoyollar yapıldı garanti verdiniz, havaalanları yaptınız garanti verdiniz, hastaneler yaptınız garantiler verdiniz doymadınız, sizi 10 dönüm yer mi kurtaracak? Biricik çağ aldığımız yer buraydı, burayı birlikte sizlere peşkeş çektirmeyeceğiz, direneceğiz.”Share: