“Yükseköğretimde Bilgelik Sorunu Eleştiri ve Teklifler Çalıştayı” başladı

Samsun’bile Cihannüma Tesanüt ve İşbirliği Derneğince akademisyenlere müteveccih iki dolaşma sürecek “Yükseköğretimde Bilgi Sorunu Tenkit ve Tekâlif Çalıştayı başladı.

Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Kırşehir Kardeş Evran Üniversitesi ve Cihannüma Derneği işbirliğinde organize edilen “Yükseköğretimde Vukuf Sorunu Tenkit ve Tekâlif Çalıştayı, Martir Ömer Halisdemir Salonu’nda gerçekleşti.

Açılış töreninde mütekellim Kule Derneği Umumi Komutan Yardımcısı Ahmet Akca, Samsun öncesinde Gaziantep, Konya, Kayseri ve Çorum’birlikte değişik konularda çalıştaylar düzenlediklerini söyledi.

Yazının icadı ve gündeş matbaanın bulunmasının bilginin çoğalmasında kocaman ilenme noktası olduğunu, üçüncü büyük devrimin ise dijital devrimle yaşandığını tabir fail Akca, “İnternet ve dijital devrimle bilginin dünya toplumlarının sunma ücra köşelerine kadar hemen yaygınlaşması, düzensiz bilgelik, internet ve teknolojinin sağladığı imkanlarla imdi fiziksel sınırların kalktığı, kültürler arası farklılığın azaldığı eskimemiş benzeri dünya düzeni ve yeni tıpkısı sosyal düzeni bize dayatıyor.” dedi.

Akca, internet süresince e-ticarete bakıldığında devletlerin bu faaliyetleri vergilendirmekte ve sınırlandırmakta zorlandığını tabir ederek şunları kaydetti:

“Haddizatında bu dijital devrimin İslam Toplumu üzere bire bir şans olduğunu düşünüyorum. İslam Toplumları namına tığ sayısal devrimin ortaya çıkardığı süreci doğru okuyabilir, üniversitelerimizi bugüne kadar olduğu kadar üretilen bilginin propagandasını fail kurumlar değil bile hikmet üreten kurumlar haline getirebilirsek tekrar bizlerin anadan görme namına eğitimde binalara harcadığımız parayı veya burs olarak verdiğimiz nukut büyüklüğünde araştırmaya ve AR-GE’ye dahi mal vermeye fahri olabilirsek bunu ayırabilirsek bence bakir dünya düzeninde Dindar düşünürler çıkma ve İslam dünyası şişman bir fark atacaktır diye niteleyerek düşünüyorum. Bu iki günlük çalıştay birlikte bunların kâffesi dikçe konuşulacak.”

Samsun Valisi Zülkif Dağlı bile yaptıkları çalışmalarda bilimsel verileri ve teknolojiyi kullanmaya çalıştıklarını anlattı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi ile birçok çalışmada gelişigüzel debi ettiklerine işaret eden Görgüsüz, “Zira bilimsel benzeri veriye ilmî benzeri dayanağı sıfır hiçbir uygulama ulaşamaz. Aynı şekilde çamaşır azgını kalabilir. Bu bilimsel çalışmaları bütün birlikte yürüteceğiz.” diyerek konuştu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güç Ünal bile vukuf üretimi sorununun yaşandığını rapor ederek, “Soruna hemen üniversiteler açısından terk etmek gerekiyor. Kültür ve medeniyetimiz açısından kaçmak gerekiyor.” dedi.

Bire Bir kültürün bekasının ürettiği ve yükselttiği değere sınırlanmış olduğuna meni eden Ünal, şunları kaydetti:

“Bu iki dolaşma esasta bizim üzere çok zer. Bunu son olarak görmemek gerekiyor. Bu haddizatında ayrımsız saksı. Özlük sorunumuzu zat geleceğimizi tartışmaya başladığımız bir ser adına gidermek gerekiyor. imdi mümkünse akademik çalışmaların bu alana yönlendirilmesi alelhusus da geçmişteki üretilen metinlerin baştan üretecek üretken ayrımsız metne dönüşmesini sağlayan akıbet dönemde dokunaklı icraat oldu. Aslında muvaffakiyetsiz noktasında değiliz.”

Ünal, bilginin baştan değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, şöyle bitmeme etti:

“Yetişek sisteminin üretilen bilgiyle yeniden formatlanması ve formatlanan eğitim sistemiyle bile bilgi üretiminin daim kılınması kalıcılık sorunudur. Bu ülkenin bu milletin bu kültürün ölmezlik sorunudur. Eğer hikmet üretemezsek bu üretkenliği sürdürmezsek namevcut olacağımızı yemeden içmeden belirli aynı müddet hayatta kalacağımızı Endülüs Medeniyeti bittabi bulunmayan olduysa Anadolu Medeniyetinin birlikte hakeza bire bir kalıcılık sorunuyla yüz yüze olduğunu ayırt ederek bu çalışmanın hangi büyüklüğünde değerli olduğunu bu konunun gündeme getirilmesinin hangi kadar zer olduğunu ilginize sunuyorum.”

Samsun Ünitversitesi Rektörü Prof.Dr. Mahmut Işıklı ise efdal öğretimin değme nev imkana erbap olduğunu ancak efdal öğretimin ele alınarak bilginin kaynağının gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Dolayısıyla bu niceliksel büyümenin imdi niteliksel namına de desteklenmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Samsun Büyükşehir Şehremini Mustafa Demir’in da küçümseme aldığı küşat töreninin arkası sıra Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yurt Karakaya’nın modaratörlüğünde Marmara Üniversitesinden Prof.Dr. Ömer Türker ve İstanbul Uygarlık Üniversitesinden Doç. Dr. İbrahim Halil Uçer, ” Türkiye’de Faziletli Vukuf Üretimi ve Bilimler Hiyeraşisinde Metafiziğin Yeri” üstüne lokma yaptı.

Çalıştaya çokça sayıda öğretim üyesi ve mektepli dahi katıldı.

Share: