Kalp Ritim Bozuklukları ve Pacemaker: Taşikardi Tedavisindeki İlerlemeler

Atriyal fibrilasyon (AF) ve kalp çarpıntısı, kalp ritmindeki anormal değişikliklerle ilişkilendirilen önemli kardiyovasküler durumlardır. Bu makalede, AF ve kalp çarpıntısı hakkında genel bilgiler sunulacak, nedenleri, semptomları, tanı ve tedavi yöntemleri ele alınacaktır.

1. Atriyal Fibrilasyon (AF): Atriyal fibrilasyon, kalp odacıklarından biri olan atriumda düzensiz elektriksel aktivite sonucu, atriumun hızlı ve düzensiz şekilde kasılmasıdır. Bu durum, kalp atışlarının düzensiz hale gelmesine neden olur ve kalp pompalama fonksiyonunu etkileyebilir.

1.1. Nedenleri: AF’nin temel nedeni atriyumda elektriksel ileti sisteminin anormal çalışmasıdır. Yaş, hipertansiyon, kalp hastalıkları, tiroid problemleri, alkol tüketimi ve diğer bazı sağlık durumları AF riskini artırabilir.

1.2. Semptomları: AF’nin semptomları hafiften şiddetliye değişebilir. En sık rastlanan semptomlar arasında düzensiz kalp atışları, nefes darlığı, yorgunluk, göğüs ağrısı ve baş dönmesi bulunur.

1.3. Tanı ve Tedavi: EKG ve diğer kardiyak testlerle AF tanısı konulabilir. Tedavi, semptomların şiddetine, hastanın genel sağlık durumuna ve AF’nin altında yatan nedenlere bağlı olarak değişir. İlaçlar, kardiyoversiyon, ablasyon ve implant edilebilir cihazlar tedavi seçenekleri arasında yer alır.

2. Kalp Çarpıntısı: Kalp çarpıntısı, kalbin normalden daha hızlı veya düzensiz atması durumudur. Çoğu zaman, stres, kafein veya fiziksel aktivite gibi geçici durumlar sonucu ortaya çıkar ve genellikle ciddi bir durum değildir. Ancak bazı durumlarda ciddi altta yatan problemlerin belirtisi olabilir.

2.1. Nedenleri: Kalp çarpıntısının nedenleri arasında stres, anksiyete, kafein, sigara, tiroit problemleri ve anemi yer alır. Aynı zamanda, kalp hastalıkları veya bazı ilaçların yan etkileri de kalp çarpıntısına yol açabilir.

2.2. Semptomları: Kalp çarpıntısının semptomları arasında hızlı veya düzensiz kalp atışları, göğüs ağrısı, baş dönmesi ve bayılma hissi sayılabilir.

2.3. Tanı ve Tedavi: Kalp çarpıntısının altta yatan nedeni belirlenmeli ve tedavi buna göre planlanmalıdır. Genellikle kalp çarpıntısı ciddi bir durum olmasa da, semptomların şiddetli olduğu veya sürekli devam ettiği durumlarda bir kardiyologdan yardım almak önemlidir. Tedavi, altta yatan sağlık durumunun düzeltilmesi, stres yönetimi ve bazı ilaçların kullanılması ile gerçekleştirilebilir. Detaylı bilgi için https://www.sedatkose.com/ sitesini ziyaret ediniz.

Share: