MEB, ortaokullarda okutulacak ‘çevre eğitimi ve abuhava değişikliği’ dersinin müfredatını tamamladı

Talim ve Terbiye Kurulunun onayından geçen yer ve abuhava değişikliği dersi, 2022-2023 terbiye tedris yılından itibaren ortaokul 6, 7 veya 8. sınıflarda… 19.04.2022, Sputnik Türkiye Milli Terbiye Bakanlığı’nca (MEB), ortaokullarda ati yıldan itibaren selektif okutulacak belde eğitimi ve abuhava değişikliği dersinin müfredatı tamamlandı.Bakanlığa vabeste beş ve ortaokullarda makbul mekân eğitimi dersinin adı, Paris İklim Anlaşması kararları, MEB’in Stratejik Planı, mütenevvi çalım ve kuruluşların eylem planları, şura kararları dikkate alınarak “mekân eğitimi ve iklim değişikliği” olarak değiştirilmişti.Yer eğitimi ve iklim değişikliği dersinin müfredatı, Öğretim ve Edep Kurulunun onayından geçti. Böylece, bu ders, 2022-2023 terbiye öğretim yılından itibaren ortaokul 6, 7 veya 8. sınıflarda, haftada 2 ibret saati başlamak üzere hep 72 saat selektif okutulacak.Kasaba eğitimi ve iklim değişikliği dersinin güncelleme sürecinde, sıkı içinde ve mikro dışında eğitim talim ve programlar konusunda yapılan akademik çalışmalar tarandı.Başta Kanunuesasi tevessül etmek amacıyla ilişik mevzuat, kalkınma planları, hükümet programları, şura kararları, siyasal partilerin programları, sivil toplum kuruluşları ve sivil araştırma kurumları tarafından hazırlanan raporlar kabil dokümanlar çözümleme edildi. Kat başkanlıkları vasıtasıyla geliştirilen anketler eliyle hoca ve yöneticilerin programlar ve haftalık ibret çizelgelerine yönelik görüşleri toplandı. Ekincilik ve Orman Bakanlığı, Erke ve Bittabi Kaynaklar Bakanlığı ile Kasaba, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından bu dersin kapsamına müteveccih görüşler alındı.Bütün fikir, teklif, eleştiri ve beklentiler, Bakanlığın ilgilendiren birimlerinden ehlihibre personel, hoca ve akademisyenlerden oluşan faaliyet gruplarınca değerlendirildi. Bu tespitler doğrultusunda ayrıntılar geliştirildi.Bu kapsamda, yer eğitimi ve abuhava değişikliği dersi, “koca ve natür”, “döngüsel huy”, “yer sorunları”, “küresel abuhava değişikliği”, “iklim değişikliği ve Türkiye”, “sürdürülebilir kalkınma ve belde dostu teknolojiler” girmek üzere 6 üniteden oluştu.Ders hoppadak sınıf zarfında işlenmeyecekÇevre eğitimi ve iklim değişikliği dersi, yemeden içmeden dershane içinde yürütülmeyecek, mail çevresindeki okul dışı öğrenme ortamlarına yapılacak gezi ve gözlemlerle öğrencinin hem yaşadığı çevrenin farkına varması hem bile belde sorunlarını yakından görmesi sağlanacak.Öğretmenler, keşfetme, sorgulama, sav tevlit, farkındalık ihya, ağırbaşlılık ahiz ve ürün betimleme süreçlerinde öğrencilere kılavuzluk edecek.Dersin kazanımlarının ele alınması sırasında konuya akla yatkın ikilemler oluşturulacak, benzer hâller üzerinden evcil ve global mekân sorunlarına ve iklim değişikliğinin sonuçlarına değinilecek.Öğrencilerin hem kendisini hem dahi çevresindeki bütün deli dolu ve donmuş varlıklarla olan etkileşimini temel alan bu derste, çevreyi korumaktan melodi duymaları, facia kabilinden çevre sorunlarında yaşanılanlara cebin duyarlılık göstermeleri, çevresindekilere arkalama etme üstüne iştahlı olmaları kabil duyuşsal kazanımlar edinmeleri da beklenecek.Derslerde, atıkların varlığı işlenecekDerslerde, öğrencilerin günce hayattaki üretim ve tüketim arasındaki dengenin önemini ayırt etmelerine yönelik konular işlenecek. Bu kapsamda, hayat döngüsü analizi kavramı açıklanacak ve seçilecek tüketim maddelerinin hayat döngüsü analizleri yapılacak. Günlük hayatta kullanılan kağıt, plastik poşet, elektronik beyin ve kot pantolon gibi ürünlerin üretim aşamalarında geçer not natürel kaynaklar ile üretim sonucunda ortaya sâdır atıkların varlığı vurgulanacak.Sera gazları ve afat da müfredattaKüresel abuhava değişikliği, ser gazları, global ısınma, asit yağmurları, ozon tabakasının incelmesi, afetler gibi konular birlikte dersin konuları beyninde olacak. Bu kapsamda, ser gazlarının artışı, müstehase yakıt kullanımı, ormansızlaşma, lüks matbu kullanımı, endüstriyel gayeli yetiştirilen hayvanların dışkıları, anız yangınları, atıkların gömülmesi yahut yakılması, volkanik patlamalar, süpersonik uçaklar, müfrit buğulaşma, egzoz dumanı, spreyler, iklimleme cihazı gazları, strafor, coşkunluk söndürücüler kadar konular örnek gösterilecek.Çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersinin müfredatında, biyoçeşitliliğin azalması, buzulların erimesi ve bahir seviyesinde yükselme, kıyı ekosisteminin değişmesi, göllerin kuruması, sucul ortamların kimyevi yapısının değişmesi, saf akarsu kaynaklarının azalması, hayvanların barhana ve üreme zamanlarının değişmesi kabil sorunlar benzer ahval üzerinden anlatılacak.Küresel iklim değişikliğinin direkt ya bile bilvasıta olarak bozukluk olduğu afetlerin etkileriyle alay malay açıklanacağı derste, baskın, çılgın, toprak kayması, hararet, ormansızlaşma, kuraklık, bucak erozyonu, çölleşme, kasırga, hortum, toptan kıtlık, salgın emraz üzere afetler da işlenecek.Bakanlık, geçen sene şubat ayından itibaren Marmara Denizi’nde tanıdık müsilaj (bahir salyası) oluşumunu da bu dersin müfredatı kapsamına aldı.Türkiye’üstelik iklim değişikliği, ulusal ve arsıulusal icraat, sosyal farkındalık konularına bile yer verilecek derste, abuhava değişikliğinin Türkiye’deki ekincilik ve hayvancılık faaliyetleri, biyoçeşitlilik, turizm ve ekonomi kabilinden alanlar üzerindeki etkileri tartışılacak.İklim değişikliği ile mücadeleye yönelik ulusal ve uluslararası çalışmalara meydan verilecek derste, global iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik Paris İklim Anlaşması kabilinden arsıulusal anlaşmalar işlenecek.

Share: