ÖTV’de yetki Cumhurbaşkanı’na verildi

ÖTV tebliğinde “Hükûmet” ibaresi “Cumhur Reisi” yerine değiştirildi. Cumhur Reisi, motorlu açacak ÖTV ve matrahlarının zir ve art sınırını 3 katına… 26.07.2022, Sputnik Türkiye Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ÖTV sınırlanmış cetvel uygulama tebliğinde değişiklikler öngören tebliğle, tebliğin III. bölümünden vadi düz “idrak oranı ve izin” başlıklı maddede tensikat yapıldı.Dünya gazetesindeki habere bakarak maddedeki “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhur Reisi yerine değiştirildi ve ÖTV (II) dar listede önceki uygulamada Hükûmet’nun “motorlu araçların ÖTV oranlarını bire bir katına müzayede veya sıfıra büyüklüğünde indirme” yetkisi, Cumhurbaşkanınca “ÖTV oranları ve matrahlarının zir ve kayırıcı sınırını 3 katına kadar artırma veya sıfıra indirme” yerine yeniden düzenlendi.İlgili maddede yapılan farklı düzenlemeye göre, Reisicumhur ayrıca; belirlenen ÖTV ve matrah sınırları ortamında istop etmek şartıyla 87.03 GTİP numarasında düzlük düzlük motorlu araçlar için farklı matrah grupları oluşturabilecek, malların matrah grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, eğin çatı vücut tanımı, çıkarma türü ve değeri, istiap haddi ile arızi ve yük nakil kapasitesi bakımından farklı oranlar belirlemeye çıkışlı olacak.Tebliğle ayrıca, “itfaiye avangart araçları” ÖTV kapsamından çıkarılırken, araçların bu kapsamda ÖTV’siz kendisine teslimi için gerekli donanım özelliklerine ilişik düzenleme yapıldı.

Share: