Hdp’li Çepni 1,5 Milyon Metrekare Alanın Orman Sınırları Dışına Çıkartılmasını Divan Gündemine Taşıdı

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin Ağacı ve Karabük’te 1 milyon 545 bin metrekare orman alanının Reisicumhur kararıyla, orman sınırları dışına çıkartılmasını Meclis gündemine taşıdı. Çepni konuyla ilişkin Ekincilik ve Orman Bakanı Birim Kirişci’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Sazak ve Karabük’te 1 milyon 545 bin metrekare orman alanı Cumhur Reisi kararıyla orman sınırları dışına çıkartıldı. Temel’nın 169. maddesinin “ormanların korunması ve geliştirilmesi” yükümlülüğünü hatırlatan HDP İzmir Mebus Kasıt Çepni’nin, Tarım ve Orman Bakanı Ünite Kirişci’nin yanıtlaması istemiyle hazırladığı istifham önergesinde şu ifadeler yer aldı:

“TÜRKİYE’NİN ORMAN VARLIKLARI GİDEREK AZALMAKTADIR”

“16 Ilkgüz 2022 tarihinde Resmi Gazete’üstelik yayınlanan Cumhur Reisi kararıyla; 6831 az Orman Kanununun Melfuf 16’ıncı maddesi mucibince, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’te 1.545.000 m2 orman alanı, orman sınırları dışına çıkartılmıştır. Toptan iklim krizi, değme sene yaşanan orman yangınları, ormanlık alanların yapılaşmaya, erke, eroin faaliyetlerine açılması, ağaçların kesilmesi, odun üretimi kabilinden nedenlerle Türkiye’nin orman varlıkları anbean azaltmaktadır. Esas’nın 169’ıncı maddesi, ormanların korunması ve geliştirilmesi yükümlülüğünü Devlete vermiştir.

“TÜRKİYE’DE ORMAN VARLIĞI 23 MİLYON 110 BİN HEKTAR İLE YÜZÖLÇÜMÜNÜN YAKLAŞIK YÜZDELIK 29,6’SINI KAPLAMAKTADIR”

Orman Genel Müdürlüğü’nün 2021 Yılı faaliyet raporuna göre; Türkiye’üstelik orman varlığı 23.110.000 hektar ile yüzölçümünün kestirmece yüzdelik 29,6’sını kaplamaktadır. 2021 Yılı içerisinde, 60’a mail ilde, 280’den aşkın alanda 2.793 sayı orman yangını çıkma, 139.503 hektar orman alanı uymazlık görmüştür. 6831 az Orman Kanunu Eklenmiş Konu 16’bile; ‘bilgelik ve bilgi itibarıyla orman namına muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi üstelik gibi sıfır yerler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte üzerinde iskân yeri kâin evet da yerleşme yeri oluşturulması akla yatkın olan hoşgörüsüz, kayalık, zayi ve fiilen orman vasfı taşımayan alanlardan, sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenen alanlar, Cumhurbaşkanınca belirlenecek usul ve esaslara göre Orman Umumi Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazne namına tescil edilir’ denilmektedir. Bu yön, yıllar içerisinde artan ormansızlaşmanın asıl nedenlerinden birini oluşturmuş ve   Cumhurbaşkanının kararı ile ormanlık alanların yapılaşmaya açılmasını kolaylaştırmıştır.  Orman alanları korunup, geliştirilmediği kabilinden, sübjektif kriterlerle bu bap uygulanarak binlerce hektar kayran de bulunmayan edilmiştir. 2022 içerisinde, henüz geçmiş dahi Kastamonu ve Manisa’bile 611 bin 848 metrekare, Ankara ve Sazak’bile 376 bin 494 metrekare orman alanı, orman statüsünden çıkarılmıştır.

“ORMANLARI KORUYUCU VE GELİŞTİREN ETKİN POLİTİKALAR GELİŞTİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR”

Ek bap 16 gereği, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından beş altı olmamak amacıyla devletin buyruk ve tasarrufu altında yahut Kaynak’nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Yer, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) vasıtasıyla Orman Umumi Müdürlüğü’ne orman düşünmek üzere tahsis yapılması gerekmektedir. Ormanlık alanları giderici, ekolojik adına telafisi imkansız zararlar veren bu maddenin uygulanması Anayasa’nın 169 uncu maddesindeki ormanları apotr hükümlere üstelik aykırıdır. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Toplantısı’nda (COP26) Türkiye’nin de imzaladığı ‘Glasgow Liderlerinin Orman ve Yer Kullanımı Bildirgesi’, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine ve Paris Anlaşmasına, Biyolojik Spektrum Sözleşmesine, BM Çölleşmeyle Savaş Sözleşmesine, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ve gayrı ilgili girişimlere müteveccih dolgun ve ferdî taahhütleri yeniden teyit etmektedir. Anayasa, yasalar ve arsıulusal sözleşmelere karşıt uygulamalara son verilmesi, ormanları koruyan ve geliştiren etken politikalar geliştirilmesi gerekmektedir.”

Çepni, önergesinde Kirişci’ye şu soruları yöneltti:

1-Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin Ağacı ve Karabük’te bazı orman alanlarının, malumat ve bili bakımından orman niteliğini kaybettikleri gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkartılmasına kuşkusuz değişmeyen verilmiştir? Bu alanların tespiti ne şekilde yapılmıştır? Veri insanları ve evcil yönetimlerle iş birliği yapılmış mıdır?

2- Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Sazak ve Karabük’te orman sınırları dışına çıkartılan alanlar bozukluk korunup, geliştirilmemiştir? Fen ve olgun bakımından orman nitelikleri illet kaybettirilmiştir?  Bu illerde yeni orman alanı oluşturulacak mıdır?

3- Son ilkokul yılda, Munzam konu 16 ile orman sınırları dışına çıkartılan alanlar hesabına orman oluşturmak amacıyla, Mekân, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yoluyla hangi illerde, ne büyüklüğünde alanın Orman Umumi Müdürlüğü’ne tahsisi yapılmıştır?

4- Bakanlığınız verilerine göre, akıbet beş yılda, Reisicumhur kararı ile ne kadar orman alanı orman sınırları dışına çıkartılmıştır? Bu alanların yanan orman alanlarına oranı nedir?  Bu alanlardan hangi kadar dirimsel elde edilmiştir?

5-2022 yılında Cumhur Reisi kararı ile eksantrik ne illerde hangi büyüklüğünde orman alanı, orman sınırları dışına çıkartılacaktır? Hangi büyüklüğünde dirimlik öngörülmektedir?

6- Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Sazak ve Karabük’te orman sınırları dışına çıkartılan bu alanlarda inşaat, eroin, enerji projeleri kâin mudur? Rant üzere bu alanların orman alanı dışına çıkartıldığı iddialarına ait açıklamanız var mıdır?

7- Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’te orman alanlarının orman sınırları dışına çıkartılmasının kanunuesasi, yasalar ve arsıulusal sözleşmelere muhalefet dokuma ettiği; ormanları koruyup geliştiren yasa ve uluslararası sözleşmelerin uygulanmadığı iddialarına ilişik açıklamanız var mıdır?

8- Orman alanlarını daraltan, ekolojiye, biyoçeşitliliğe telafisi imkansız zararlar veren, anayasaya, uluslararası sözleşmelere uymazlık yapılanma eden Eklenmiş Madde 16’nın iptal edilmesi gerektiğini belirten veri insanlarını dikkate alacak mısınız?

Share: