Cumhur Reisi Erdoğan’ın imzasıyla alınan kararlara göre 6 bakanlıkta görevden ahiz ve atamalar gerçekleşti

Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, haddinden fazla sayıda amme alım ve kuruluşlarında atamalar gerçekleştirildi.

6 BAKANLIKTA GÖREVDEN AHIZ VE ATAMALAR

Çalışma ve Içtimai Güvenlik Bakanlığında yıldızlı mevcut Ahbaplık Hizmetleri Umum Müdür Yardımcılığına Halk Sarıakçalı, Toplumsal Asayiş Kurumu Komutan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet Ahu görevlerinden makbuz.Milli Yetişek Bakanlığında belirtik bulunan Anne Yetişek Genel Müdürlüğüne Tuncay Morkoç ve Bindi Hizmetleri Umumi Müdürlüğüne Uzun Özil atandı. Milli Savunma Bakanlığında örtüsüz kâin Hazırlık Hizmetleri Umumi Müdürlüğüne Mehmet Avcı atanırken, Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı Misyon Nasip görevden makbuz. Sağlık Bakanlığında münhal mevcut müfettişliğe, uzluk sınavında başarı gösteren denetmen yardımcısı Mehmet Sait Uluğ atandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Siper ve Milli Parklar Umumi Müdürü İsmail Üzmez görevden alındı. Tarım ve Orman Bakanlığında açıkça bulunan Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne Durali Selek, Hikmet Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılıklarına Yasin Hakkı Makro ve Atilla Bektaş atandı. Ticaret Bakanlığı Personel Umum Müdür Yardımcısı İbrahim Ethem Çakırdoğan görevden alındı.

DİĞER KURUMLARDAKİ GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Umumi Müdürlüğünde açık mevcut Umumi Heyet Üyeliğine Mutlu Koç atandı. Beyaz Zehir Araştırı ve Arama Umumi Müdürlüğünde kemiksiz kâin Şark Akdeniz Nahiye Müdürlüğüne Ümit Ziyalı, Ölçülü Anadolu 3. Mıntıka Müdürlüğüne Pek Keder getirildi. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına Hasan Maral getirildi. Türk Patent ve Ayraç Kurumu Başkanlığına ve Umumi Heyet Başkanlığına kurumun Başbuğ Yardımcısı Cemil Başpınar atandı. Orman Genel Müdürlüğü Umum Müdür yardımcıları Hayati Özgür ve Mustafa Özkaya ile İstanbul Orman Kesim Müdürü Recep Keder ve Sazak Orman Toprak Müdürü Kenan Akduman görevden makbuz. Kerem Akarsu İşleri Umumi Müdürlüğü Umum Müdür yardımcıları Kayaç Şans ve Şadiye Yalçın ile IX. Toprak Müdürü Mahmut Dündar, XIII. Toprak Müdürü Hayrullah Coşkun ve XX. Nahiye Müdürü Sadullah Seven görevden alındı. Kerem Akarsu İşleri Umumi Müdürlüğünde çıplak mevcut Genel Müdür yardımcılıklarına Abdullah Firez, Mehmet Akif Balta ve V. Toprak Müdürü Garaz Alp atandı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Ali Osman Kıyıcı, Sait Kocabey ve Ertuğrul Anbar görevden makbuz. Toprak Mahsulleri Ofisi Umumi Müdürlüğünde degaje mevcut Yönetim Kurulu üyeliklerine Mustafa Alpaslan ve Nebi Polat atandı.Share: